Jednotka sboru

Dne 9. 6. byla jednotka sboru povolána do naší obce na technickou pomoc po přívalovém dešti. Jednotka provedla vyčištění potrubí od nánosů naplavených ze Zlámaniny. Dále jsme prováděli oplach pozemní komunikace a čištění kanálových vpustí.

V úterý 13. června v 11:06 hodin byla vyslána naše jednotka do Blanska, kde na OA a SZŠ probíhalo taktické cvičení události aktivního střelce (tzv. AMOK), kdy do cvičení byli postupně zapojeny všechny složky IZS. Naše jednotka na místě poskytla součinnost při evakuaci studentů ze školy a následném ošetření.

V sobotu 17. 6. oslavy obce zpestřila kromě bohatého programu také siréna. V 12:01 byla jednotka povolána k požáru stodoly v osadě Perná u silnice I/43. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení.

 S naší technikou členové jednotky dne 24.6. zavítali na oslavy 120. výročí založení SDH Brťov-Jeneč.

Jednotce byl v úterý 11. července v 15:51 hodin vyhlášen poplach v souvislosti s požárem strniště ve Lhotě u Lysic o rozloze 5×5 metrů.