O sboru 

Sbor dobrovolných hasičů Bořitov sídlí v budově hasičské zbrojnice, která se nachází v centru obce Bořitov, nedaleko Obecního úřadu. Hasičská základna je vybavená jak moderní technikou, využívanou k zásahům v případě požárů, povodní a dalších krizových situacích, tak i zasloužilou, stále funkční historickou technikou, využívanou našimi předky v dobách minulých. Na zahradě „za hasičkou“ se pořádají jak soutěže v požárním sportu tak i různé společenské akce. V současné době má sbor 125 členů z toho 38 mladých hasičů a 13 žen. Zásahovou jednotku obce tvoří 15 hasičů.

Činnost sboru dobrovolných hasičů Bořitov spočívá v údržbě zásahové techniky a zajišťování její akceschopnosti, dále se členové každoročně věnují pořádání soutěží v požárním sportu dospělých i mladých hasičů. Na významných výročích jiných sborů provádíme ukázky historické techniky. Každoročně pořádáme hasičský ples, předpouťové sousedské posezení na hasičské zahradě. Mimo dalších akcí v rámci obce např. pomoc při údržbě obecních objektů (základní škola, mateřská školka?), pomáháme obecnímu úřadu s pořádáním kulturních akcí v naší obci (dětský karneval, dětský den, lampionový průvod, rozsvěcení vánočního stromu a další). V posledních letech věnuje sbor velkou pozornost výchově mladých hasičů a podpoře požárního sportu. Důkazem toho je účast našich závodníků na republikových kolech.
Vybavení zásahové jednotky je   DA FORD s přívěsem       CAS 24 ? TATRA 815 4 x 4.2. 

 společná

 

Výbor SDH Bořitov

FunkceJméno
Starosta
Místostarosta
Velitel SDH
Velitel JSDH
Jednatel
Hospodář
Vedoucí mládeže
Kronikář
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Revizor
Martin Mičánek
Jan Fojt
Ing. Petr Kolínek
Radim Kříž
Martin Kučera
Bc. Filip Páral
David Páral
Mgr. Aneta Kolínková
Jiří Kolínek
Martin Fojt
Jiří Hort
Martin Janíček
Lukáš Martínek
Pavel Petrák