Jaký hasící přístroj do auta? A kam ho umístit?

Nejvhodnějším typem hasicího přístroje pro osobní vozidla je práškový hasicí přístroj. Tento typ přístrojů je možné použít pro hašení pevných, kapalných i plynných hořlavých látek. Je vhodné si pořídit přístroj s alespoň 2 kilogramy hasební látky. Takovéto přístroje se běžně prodávají od 400 Kč. Jejich hlavní předností není jenom cena, ale také skutečnost, že jsou tyto přístroje mrazuvzdorné. Doporučujeme je před použitím krátce protřepat.

Jednou z další možností je pořízení si tzv. hasícího spreje (není mrazuvzdorný, ale po rozmrznutí je opět plně funkční). Tento sprej je vzhledem ke své velikosti skladnější než klasický hasicí přístroj, ovšem jeho účinnost je mnohem menší.

Hasicí přístroj (sprej) umístěte co nejblíže řidiči, nejvhodnějším řešením je uchycení k podlaze pod sedadlem spolujezdce, popřípadě umístění do schránky před spolujezdcem. Hasicí přístroj pak můžete použít i jiným způsobem, např. pokud se stanete účastníky dopravní nehody a vzpříčí se vám dveře. V takovémto případě lze hasící přístroj použít jako nouzové kladivo, kterým je možné rozbít skleněné výplně a jimi následně opustit vozidlo.