Archiv autora: Michal Zima

Jednotka sboru

Dne 9. 6. byla jednotka sboru povolána do naší obce na technickou pomoc po přívalovém dešti. Jednotka provedla vyčištění potrubí od nánosů naplavených ze Zlámaniny. Dále jsme prováděli oplach pozemní komunikace a čištění kanálových vpustí.

V úterý 13. června v 11:06 hodin byla vyslána naše jednotka do Blanska, kde na OA a SZŠ probíhalo taktické cvičení události aktivního střelce (tzv. AMOK), kdy do cvičení byli postupně zapojeny všechny složky IZS. Naše jednotka na místě poskytla součinnost při evakuaci studentů ze školy a následném ošetření.

V sobotu 17. 6. oslavy obce zpestřila kromě bohatého programu také siréna. V 12:01 byla jednotka povolána k požáru stodoly v osadě Perná u silnice I/43. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení.

 S naší technikou členové jednotky dne 24.6. zavítali na oslavy 120. výročí založení SDH Brťov-Jeneč.

Jednotce byl v úterý 11. července v 15:51 hodin vyhlášen poplach v souvislosti s požárem strniště ve Lhotě u Lysic o rozloze 5×5 metrů.

Závodní úspěchy

Dne 29. dubna se naši dorostenci zúčastnili závodů na 100 m a 60 m překážek v Senetářově. Na „stovkách“ se v kategorii mladší dorostenky nejlépe umístila Teodora Gulová na 4. Místě ve středních dorostenkách závodila Dominika Lančová, která se umístila na 8. místě. V kategorii středních dorostenců se nejlépe za naše SDH umístil Daniel Janíček a to na 3. místě a ve starších dorostencích Alexandr Hořava na 11. místě.

Pokračování textu

Bořitovské závody

Předposlední dubnový víkend jsme strávili v závodním duchu na hasičské zahradě v Bořitově, kde jsme v sobotu 22. dubna uspořádali soutěž zařazenou do okresní ligy mládeže a závod jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. Na dopolední soutěži OLM se v kategorii přípravka umístili naše týmy na prvním a třetím místě. Družstvo mladších žáků se umístilo na celkovém druhém místě a starší se s týmem „A“ umístili na pátém místě a „B“ tým vybojoval místo šesté.

Pokračování textu

Pouťové posezení a pálení čarodějnic

SDH Bořitov Vás srdečně zve na tradiční pouťové posezení, které se budek konat v sobotu 29. dubna 2023 od 15:00 hodin na hasičské zahradě. Děti se mohou opět těšit na skákací hrad. Bude pro Vás připraveno bohaté občerstvení a k tanci zahraje skupina Tom Sawyer Band.

V sobotu 6. května v 17:00 hodin se uskuteční v prostoru hasičské zahrady akce Pálení čarodějnic. Na obou akcích Vás rádi uvidíme.

Děkujeme všem občanům, kteří přišli podpořit náš sbor na hasičský ples. Poděkování patří také všem sponzorům. Vaší podpory si moc vážíme a zároveň Vás můžeme ujistit, že se na tradiční hasičský ples můžete těšit i v příštím roce, kdy Vám 20. ledna 2024 zahraje k tanci hudební skupina Velvet.

V pátek 20. ledna proběhla na hasičské zbrojnici valná hromada sboru.

Pokračování textu

Akce v listopadu a prosinci

Poslední listopadový víkend jsme pomohli uspořádat Mikulášskou nadílku a Rozsvícení Vánočního stromu. Výtěžek z rozsvícení stromu jsme se rozhodli věnovat Honzíkovi Štrofovi z Bořitova, který trpí dětským autismem, nemocí ADHD, má oční vadu a bezlaktózovou dietu.

V pátek 18. 11. si připravili vedoucí mládeže pro své svěřence zakončení sportovní sezony. Mimo hodnocení výsledků závodů byla pro děti připravena projížďka hasičským vozem, lezecká ukázka HZS a také malé občerstvení.

Pokračování textu

Vážení spoluobčané,

rád bych poděkoval všem členům SDH, kteří se celý rok podíleli na chodu celého sboru, pomáhají na brigádách a s pořádáním akcí. Dále bych rád poděkoval naším závodním týmům za příkladnou reprezentaci sboru a obce Bořitov na soutěžích, trenérům mládeže za trpělivost při výchově našich mladých hasičů, členům, kteří se vzorně starají o naši historickou techniku, sponzorům za finanční nebo věcné příspěvky na akce a v neposlední řadě obecnímu úřadu za nemalou finanční podporu a dobrou spolupráci.

Závěrem mi dovolte Vážení spoluobčané, jménem Sboru dobrovolných hasičů Bořitov poděkovat za přízeň, kterou nám projevujete a popřát Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním, tak i v pracovním životě.

Martin Mičánek

starosta SDH Bořitov

Hasičský ples 2023

SDH Bořitov Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který proběhne v sobotu 14. 1. 2023 od 20hod. K tanci a poslechu zahraje skupina K-Band. Bude připraven bohatý program a výborné občerstvení.

Na Vaši účast se těší hasiči Bořitov

Ohlédnutí za soutěžemi

Dne 25. září se konalo v Benešově u Prahy Mistrovství ČR v běhu na 60m překážek. V konkurenci 120 nejlepších z celé republiky obsadila naše závodnice Kateřina Podmelová krásné 84 místo. Děkujeme Káti za reprezentaci a doufáme, že příští rok budeme mít na republikovém finále více zástupců.

Posledním závodem v Senetářově ukončili mladí hasiči letošní soutěžní sezónu. Výsledky byly následující:

Mladší A: 2. místo, B: 11. místo

Starší: 10. místo

Dorost družstvo 1. místo, stř. dorostenec Daniel Janíček 5. místo

V Sudicích (24.9) ukončili letošní sezónu také dospělí sportovci. Nejlépe v letošním ročníku Velké ceny Blanenska skončilo družstvo žen, které získalo bronzové medaile za třetí místo. O stupínek hůř skončili dorostenci a muži A. Družstvo mužů B obsadilo 21. místo.

Zásahy jednotky v říjnu

V měsíci říjnu jsme zasahovali u požáru kotelny rodinného domu v obci Krhov, u požáru osobního automobilu na silnici I/43, odstraňovali jsme zlomenou větev, také ze silnice I/43 a spolupracovali jsme u hledání pohřešované osoby u obce Hodonín u Kunštátu. Dále jsme likvidovali zázemí po mezinárodním cvičení jeskynních záchranářů v Rudici.

Pokračování textu