Výcvik a školení

Všichni členové zásahové jednotky musí být odborně proškolení a způsobilí k činnosti v jednotce.

Hasiči se během roku zúčastňují různých školení a výcviků pořádaných HZS, kde získávají či prodlužují své odborné způsobilosti. Jedná se například o školení velitelů, strojníků, nositelů dýchací techniky obsluhy motorových pil, apod.

Dále pak v průběhu roku probíhají v hasičské zbrojnici školení zaměřující se na rozšíření odborných znalostí členů zásahové jednotky. Jedná se jak o teoretickou, tak i praktickou přípravu, aby byli připraveni zdolávat různé mimořádné události.

školení Brno Líšeň 2017