Jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bořitov je zařazena do kategorie JPO III/1, s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu s předurčeností pro ochranu obyvatelstva (OOB). Jednotky PO kategorie JPO III na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje provádí zásah i mimo katastrální území obce v níž jsou dislokovány. V současné době má naše jednotka 19 členů. K úspěšnému a rychlému zdolání mimořádné události slouží hasičům kvalitní výstroj a také výzbroj, která je uložena v zásahových automobilech   CAS 24 TATRA 815 4 x 4.2. ,  DA FORD    a dvou přívěsech

 

ZAŘAZENÍ DO FUNKCE JMÉNO KURZY
Velitel JSDH Radim KŘÍŽ V, NDT, MŘP
Zástupce velitele Ing. Petr KOLÍNEK V,NDT, MŘP
Velitel družstva Zbyněk OSTRÝ V, S, NDT
Strojník Pavel ODEHNAL S, MŘP
Strojník Jiří HORT S, NDT
Strojník Vojtěch FOJT  S
Strojník Petr Lanča S, NDT
Technik David PÁRAL NDT, MŘP, TCH
Technik Martin FOJT NDT, TOOB
Technik Martin JANÍČEK NDT, MŘP, TOOB
Hasič Patrik Fojt NDT
Hasič Jan FOJT NDT, MŘP
Hasič Martin MIČÁNEK NDT, MŘP
Hasič Lukáš MARTÍNEK NDT
Hasič Filip PÁRAL NDT
Hasič David Kučera NDT
Hasič Michal Zima NDT
Hasič Martin Kučera NDT
Hasič Martin Sedláček NDT

 

V-velitel, S-strojník, T-technik, NDT-nositel dýchací techniky, MŘP-obsluha motorových pil, TOOB-technik ochrany obyvatelstva, TCH-technik technicko-chemické služby