Historie do roku 2014

První historická zpráva, týkající se Bořitova, pochází z roku 1173. V dobách o něco pozdějších se setkáváme se jmény, z kterých se dá soudit na přímé spojení se jménem Bořitov, jako Boruth, Borutha, Bořita. Koluje však také jiný názor o vzniku jména Bořitov. Cesty v osadě samé i okolí byly v ubohém stavu. Za deštivého počasí i dlouho po něm, byly velmi blátivé, takže mnohému, kdo tudy jel, se stalo, že se s povozem do bláta zabořil a nemohl dál. Je tedy také možné, že právě sloveso „bořiti“ dalo vznik pojmenování Bořitova. Delší dobu se u nás držely národní zvyky a svéráze, tvrdé horácké nářečí je zde dodnes, lid byl převážně selský, konservativní, který se svých svérázností držel. 

Bořitov je jednou z větších obcí blanenského regionu a se svými přibližně 1250 obyvateli a téměř 10 km2 rozlohy se řadí na 15. místo v rámci celého okresu. Obec má díky své výhodné poloze u státní silnice I/ 43 a okresní silnice 377 velmi dobré dopravní spojení s okolními obcemi i vzdálenějšími městy. Místní spolky nabízejí bohatou škálu sportovního vyžití, spoustu zajímavých akcí pořádá kulturní komise a okolí obce s Velkým a Malým Chlumem a dalšími turistickými cíli je ideální k delším procházkám.

 

Sbor Dobrovolných hasičů v Bořitově byl založen roku 1884. Na jeho zrodu se podílel tehdejší starosta obce Karel Hamák a učitel Josef Sumbal. V době svého vzniku sbor čítal 39 činných členů, pro které výzbroj zakoupila obec.

Založení hasičského sboru v Bořitově 1. 11. 1884

Zvolení členové do výboru:

Předseda Josef Sumbal
Velitel Gustav Ševčík
Místovelitel František Kovář
Jednatel Antonín Kupka
Pokladník Jan Konečný
Členové výboru František Kolínek
Václav Fojt
Čeněk Pelikán
Josef Hamák
Za četaře Vincenc Pelikán
Matouš Janíček
Jan Kučera

Pan starosta obce Karel Hamák jménem obce zakoupil 31 ks přilbic, 30 ks sekerek s pásy, 2 m savic, knihu hlavní, knihu inventární, knihu protokolovou, 500 ks kovertů, 200 listů papíru a razítko.

Čestné členství ve sboru uděleno:

– panu hraběti Augustovi z Frissů- panu děkanovi Klementu Pospíšilovi- panu Prokopovi Radovi z Černé Hory

 

Protokol ze schůze dne 30.12.1884

Vstupné za osobu 30 krejcarů, za rodinu 1 zlatý. Pozvání vyhotoví pan Doležel z Boskovic.

 

V následujícím roce 1885 byla z daru císaře pána 50ti zlatých a za přispění veřejné sbírky zakoupena ruční koněspřežná stříkačka.

Protokol ze schůze dne 20.5.1885

Je zakoupena čtyřkolová stříkačka ruční za 1 400K od firmy Smekal s celým příslušenstvím.

Protokol z valné hromady 3.1.1886

Zvolen nový výbor ? jako při ustavující schůzi. Dále zvoleni čestní členové z okolních vesnic. Starosta obce pan Hamák projevuje radost nad prací docílený spolkem za 1 rok trvání a rovněž pronesl několik myšlenek o vadách sboru, vybídl přítomné k lepšímu plnění povinností. Po té provolána třikrát sláva Jeho Výsosti.

Protokol ze schůze dne 2.2.1886

Poněvadž jednání s panem Růžičkou kovářem z Lysic k ničemu nevede, usneseno dopsati firmě Smekal v Čechách u Olomouce, aby nám zprávu dali co by stál vůz bez pér pro 12 mužů.

Protokol z valné hromady výroční dne 2.1.1887

Pokladní zpráva:

– Příjem 359 zl. a 89 kr.- Vydání 344 zl. a 5 kr.

Téhož roku se pořizuje druhá ruční stříkačka za 720 K.

Protokol ze schůze dne 11.2.1894

Zvolení členové do výboru:

Předseda Václav Fojt
Místopředseda Josef Hamák
Náčelník Gustav Ševčík
Podnáčelník Cyril Plhoň
Jednatel František Doležel
Člen výboru Antonín Kupka

Tehdejší hotovost v pokladně činila 163 zl. a 74 krecarů.

Splátky jsou pro nemajetné členy ustanoveny měsíčně na dobu dvou let.

Protokol ze schůze dne 22.1.1885

Usneseno podat žádost k obecnímu výboru o patřičné zřízení příspřeží k požárům. Za nadtrubače zvolen jednohlasně Jan Odehnal, za strojmistra Josef Šebek. Za čištění dostane 1 zl.

Psáno dle ústního podání:

17.8.1902 Hořelo v budově č. 34 u Fojtů ( nyní Zdeněk Kupsa )
3.8.1903 Velký oheň v Podsedkách. Začalo hořet u Knotků č. 98 ( dnes Tomáškovi ), rozšířil se ke Šmerdům č. 62 ( dnes Novákovi ), k Odehnalům č. 212 ( dnes Hlavičkovi ), dále k Zeráčkům č. 65 ( dnes Karel Hlavička ). U hamáků č. 65 ( dnes Dvořákovi ) vyhořela stodola a chlévy, došky přeletěli na protější stranu k Vybíhalům č. 99 ( dnes Slavíčkovi ) a k Matouškům č. 89.
1904. Kašpárkova stodola ( dnes č. 258,259 )

Rok od roku sbor sílil a mohutněl finančně i kulturně ? pořádal veřejné besedy,hrál divadla a staral se o vzdělávání svých členů a občanů.
Hlavní skladiště sboru bylo od založení v přízemí radnice (nynějšího obecního úřadu), v roce 1898 pak obec postavila na Trávnikách nové hasičské skladiště.

Protokol ze schůze dne 15.5.1897

Záležitost stavby hasičského skladiště na Trávnikách. Postaveno a odevzdáno do provozu 20. listopadu 1898.
Byl proveden bezplatný dovoz materiálu, do skladiště se umístí Hydrofon, hadice a nová lejta, která se pořídí.
Ku slavnosti se pozvou okolní sbory a to: z Lysic, Bejkovic, Černé Hory, Obory, Rájce, Doubravice a Spešova.

Protokol ze schůze dne 11.3.1903

Usneseno po delším rozhovoru podati návrh obecnímu zastupitelstvu, za účelem zásoby vody v případě požáru východně od dědiny v trati zvané Na zlámanině zřídit nádrž na vodu. Takto zadržená voda by se pustiti mohla do dědiny, kde by druhá nádržka zřízena byla u č. 38, u které by stříkačka vodu nabírala.
Dále je navrhnuto druhou nádrž zřídit na potoku u č. 31 tak, aby stavidlem voda zastaviti mohla.

V roce 1904 vystavěl sbor svým nákladem naproti radnici kašnu, aby byl v případě potřeby zdroj vody uprostřed obce.

Protokol ze schůze 28.8.1904

Zhotovena nádržka před radnicí. Firmě Pánek se vyplatí 600 korun v září a zbytek 600 korun se proplatí za tři roky, jestliže nebude na nádržce závad a firmě se bude účtovat 5% úrok.

Psáno dle ústního podání:

1906 Hořeli Doleželovi č. 103 a Konečný č. 102 od žhavého popele,který vynesli za dům.
1907 Zahořelo U Havlíků č. 117 od komína a u Rozhonů č. 66

V roce 1909 se konalo upři příležitosti 25. výročí trvání hasičského sboru veřejné cvičení. Z kroniky známe i program celé oslavy:

Památným rokem byl pro členy sboru rok 1912, kdy s výtěžku sbírky a za přispění obecního úřadu zakoupena jako jedna z prvních v okolí parní koněspřežná stříkačka za 5 500 korun.

Protokol ze schůze 24.3.1912

Jednání o koupi ?Parní stříkačky? od firmy Smekal Čechy u Olomouce. Dohodnuto: parnička jednocylindrová, cena 5 500 korun.Odprodej Hydrofonu sboru Bedřichov za 1 150 korun.

Protokol ze schůze 28.7.1912

Zkouška s parní stříkačkou se bude odbývati 15.8. odpoledne po sv. požehnání ve 2 hod.
Pozvat všechny okolní sbory hasičské na farský kopec. Zkoušku provede pan Potůček inženýr firmy Smekal.V roce 1914 muselo 22 členů hasičského sboru odejít na frontu, proto činnost v období 1. světové války poklesla a znovu se rozvinula až po roce 1918.Protokol ze schůze 1.1.1915

Jednatel sděluje, že bylo dosud povoláno do zbraně 22. členů. Všem zaslán z valné hromady pozdrav.

Protokol ze schůze 26.12.1918

Konána 31. valná hromada po čtyřletém válečném utrpení a v čelo postaveni noví činovníci, neboť z těch co odešli se mnozí nevrátili. Nutno vzpomenout i br. Řezníčka, který zemřel na následky uhřátí se u požáru.

V období roku 1923 byl nejzávažnější zásah při požáru od blesku, který uhodil do ovocného stromu a rozšířil se na domy p. Klepárníka a p. Klimeše. Ještě v letech 1. světové války však hasiči zasahovali při požáru mlýna tehdejšího mlynáře p. Váni, kda naštěstí díky zásahu vyhořela stodola a chlévy. Také na Špitálce vzplanul dvakrát oheň a to v roce 1921, 1923, který si nevyžádal větších škod.

Protokol ze schůze 6.1.1922

Pan Josef Šebek, rodák bořitovský, poslal z Ameriky dar 1 000 kč požárnímu sboru.

40. výročí založení sboru hasičů v Bořitově konané dne 29. a 30. července 1925.

Pořad 29.7.
Lampiónový průvod s hudbou od Dvořákových k radnici, kde bude přednáška zakládajícího člena sboru Josefa Bumbala. Odtud průvod do Sokolovny, kde bude sehráno divadlo.

Pořad 30.7.
Budíček ? koncert na návsi v 11 hodin
Vítání hostů u radnice
O druhé hodině odpoledne požární cvičení celého okrsku na zahradě p. Fr. Kupsy se sekerkami, cvičení se stroji.
Odevzdání diplomů za 40ti letou činnost osmi členům.
Večer taneční zábava.

Z protokolu 1.1.1926

Předseda Josef Crhák
Náčelník Jan Odehnal
Podnáčelník František Dvořák
Členové výboru Karel Foit
Antonín Odehnal
Josef Jež
Cyril Plhoň
Za četaře Josef Hadra
Vincenc Blažek
Alois Stejskal
Josef Palatka
Vzdělavatel Jakub Múller
Zbrojmistři Jakub Múller
Josef Hadra
Nadtrubač Josef Přibyl

 

Z protokolu 16. července 1926

Ustanoven poplatek 5,-kč od členů přispívajících za rok.Po zřízení 1.Československé republiky se hasiči zúčastnili různých cvičení okrskových, župních a podobně. Tato cvičení se konala např. v Němčicích v Rájci v Černé Hoře v Jestřebí?

Dne 23. července roku 1933 byla zakoupena z majetku hasičů a z výtěžku veřejné sbírkyautomobilová stříkačka PRAGA ? GRAND v ceně 32 000 Kč, k níž přináleželo i 60 metrů hadic a jedna nosítka.Na tehdejší dobu to bylo nejmodernější vybavení. Automobil byl sboru předán 5. listopadu 1933 a jako vedoucí šofér byl určen p.Josef Sedlák.

V roce 1935 se konaly oslavy 50. výročí založení sboru.

Z protokolu 30. dubna 1935

29.6.1935 Divadelní představení
30.6.1935 Vlastní oslavy
5:00 Budíček
8:00-9:30 Vítání hostů
10:00 Slavnostní schůze
Položení věnce k pomníku padlých
Projev zástupce obce Bořitov
Zpráva jednatele za 50. roků trvání sboru
11:30 Slavnostní společný oběd
13:30 Průvod od radnice do Sokolovny
Ukázky cvičení hasičských sborů
19:00 Taneční zábava

Do výboru zvoleni:

Starosta Josef Hadra
Místostarosta František Šmerda
Eduard Múller
Náčelník Jan Kupsa
Jeho náměstky Karel Štrof
Antonín Kotouček
Pokladník Jan Jež
Jednatel Jan Kakáč
Vzdělavatel Antonín Odehnal
Četař sanitní stráže Antonín Šebek
Zbrojíř Jan Pelikán
Účetní dozorci Alois Stejskal
Múller Jakub
Členové výboru Václav Konečný
František Kotouček
Josef Odehnal

 

V témže roce zasahovali hasiči při likvidaci požáru u Dominů (dnes p.Hejč). V lednu 1936 vypukl požár u p.Rudolfa Kováře (čp. 74). Tehdy se projevili nedostatky při dodávce vody, proto byly vyčištěny zástavy na potoce, kterých bylo v té době pět. Největší akcí byl zásah hasičů dne 9. srpna 1939, kdy uprostřed žní vypukl požár u Kučerů čp.7. Mimo bořitovských hasičů zasahovali také členové dalších osmi sborů.

V období let 1941 ? 1945 sbor nepracoval. Schůzová činnost byla v době německé okupace omezena na minimum, avšak zásahová jednotka byla v pohotovosti. V dubnu 1945 byl proveden nálet letadel na Černou Horu. Po jejich odletu zde hořelo 26 domů. Náš sbor se též hašení zúčastnil.Dne 9. května, kdy naší obcí projížděla vojska Rudé armády,bylo bombou zapáleno stavení pana Pelikána čp. 128 a vše shořelo. Sbor hasičů se soustředil na uchránění sousedního stavení (paní Hemzalové).

Ze schůze 8. července 1945

Do nového výboru MJPO Bořitov zvoleni:

Předseda Josef Hadra
Jeho náměstci Jan Foit
František Šmerda
Jednatel Jan Kakáč
Pokladník Alois stejskal
Velitel Ladislav Múller
Zástupce velitele Jan Klepárnám
Kučera Josef
Zbrojmistři Jan Pelikán
Jan Odehnal
Sanitář František Lipovský
Členové výboru František Vykoukal
Jakub Múller
Antonín Kotouček
Jan Svoboda
Rudolf Jalový
Josef Múller

 

Vzpomenuto zemřelých bratří ve druhé světové válce.

Dne 9. září 1945 byly uspořádány oslavy k 60ti letému trvání sboru. Byly to jen místní oslavy, bez okolních sborů.

V roce 1952 byla přidělena do místního sboru přívěsová motorová stříkačka DS 16(dvoukolová stříkačka, jejíž výkon byl 1 600 litrů vody za minutu). 9. června byla navázána družba s hasičskou jednotou v Kuřimi.

Konec padesátých let a začátek let šedesátých byl ve znamení soutěží. Dne 21. června 1958 postoupilo družstvo mužů do okresního kola vítězstvím v okrskové soutěži a družstvo žáků se umístilo na třetím místě.

K výročí 75tiletého trvání sboru dostávají hasiči nové pojmenování ?POŽÁRNÍCI?.V témže roce byl sboru přidělen automobil TATRA 805.

Na VČS 11.12.1960 zvoleni noví členové výboru

Předseda Bohumil Kopřiva
Velitel Václav Doležel
Zást. Velitele František Kinc
Jednatel Jan Kakáč
Pokladník Alois stejskal
Hospodář Ludvík Hejč
Pokladník Jan Klepárnám
Preventář Antonín Kotouček ml.
Vedoucí mládeže Jan Pelikán ml.
Vedoucí žáků Jaroslav Hadra ml.
Politický referent Jaroslav Hlaváček
Organizační referent Jaroslav Múller
Revizní komise Alois Múller
Ladislav Juračka
František Lipovský
Antonín Klimeš

 

Dne 26. května 1961 bylo Místní jednotě požární ochrany uděleno vyznamenání ?ZA ZÁSLUHY?. Místí jednota požární ochrany v Černé Hoře uspořádala 4. června 1961 okrskovou soutěž požárních družstev. Z 18ti přihlášených bylo šest družstev z Bořitova. Muži obsadili v soutěži 1. a 2. místo, dorost skončil na1. místě.Úspěchu dosáhla i družstva žáků 1. a 3. místo. Překvapily však především žákyně, které byly ze všech dívčích družstvech nejrychlejší.

Dne 6. července 1969 asi v 19.30 hodin došlo k protržení násypné hráze v části Zlámanina, po které následovala katastrofální povodeň v obci. Nejvíce poškozeni byly občané, kteří měli své domy v okolí budovy Místního národního výboru a pod školou.Příval vody, nesoucí s sebou spousty bahna a odpadků ze Zlámaniny. Bral betonové dlaždice vážící přes 50kg, zatopil množství studní a snad zázrakem nebylo lidských obětí.Chodbou budovy Místního národního výboru proudila voda ve výšce asi čtyřiceti centimetrů. Po asi hodinovém přívalu vody občané zjišťovali škody.Nejmarkantněji se povodeň projevila až druhý den ráno, když voda opadla a objevily se předměty, které proud ze zlámaninského nevinného potůčku přinesl. K lípě doplaval lis na slámu a betonové skruže, kterými přes část obce potok protéká. Při této místní katastrofě velmi pomohli občanům členové tehdejší požární ochrany. Vyčerpávali vodu ze zatopených studní a sklepů a čistili proudy vody nánosy bahna na místních komunikacích.

Složení výboru r.1970

Předseda Ludvík Hejč
Velitel Antonín Pelikán
Preventář Jaroslav Hadra
Jednatel Antonín Klimeš
Pokladník Jan Pelikán
Referent mládeže František Kovář ml.
Jan Stejskal ml.
Technický Referent Jaroslav Odehnal
Pavel Odehnal
Revizní komise František Kinc
Ladislav Múller
Josef Mareček
Členové výboru Jan Kakáč
František Lipovský
Antonín Odehnal

 

V roce 1971 ve dnech 1. až 9. září se požárníci zúčastnili záchranných prací v jeskyních Moravského krasu, kde byly ohroženy životy dvou speleologů. Bohužel i když při této akci vypomáhali sbory z Blanska a okolí, nepodařilo se oba muže zachránit.28.10. dochází k požáru Chemi v Rájci Jestřebí ? účast na hašení.

V dalších letech se požárníci zaměřili na soutěže. Významného úspěchu dosáhlo družstvo mužů, které se na okresní soutěži v Blansku umístilo na třetím místě.

Složení výboru ZO SPO

Předseda Jan Pelikán
Místopředseda Jaroslav Hadra
Velitel Karel Juřík
Referent pol. vých. práce Pavel Odehnal
Preventář Jiří Tříska
Jednatel Antonín Klimeš
Hospodář Antonín Odehnal
Materiál. techn. referent Antonín Pelikán
Referent CO Ladislav Múller
Vedoucí mládeže Jan Filip
Členové výboru František Kinc
Ladislav Múller
Josef Mareček
Členové výboru František Kinc
Vladislav Machan
Bohuslav Kopřiva ml.
Zdeněk Peterka
Jan Fojt
Josef Mareček
Josef Řehořek
František Kovář
Jaroslav Odehnal

 

V roce 1980 byla provedena generální oprava staré techniky jmenovitě vozu Praga a parničky. V tomtéž roce se opět uskutečnili oslavy 95. výročí založení hasičské organizace.

V průběhu roku 1982 byl Okresní inspekcí požární ochrany odebrán vůz Tatra 805 a místo něj přidělen vůz DVS 12 (dopravní automobil na podvozku AVIA s vybavením čerpadla PS 12.

Ve dnech 21. a 23. června roku 1985 proběhly oslavy 100. výročí založení hasičského sboru. Během oslav byly v sále Místní jednoty požární ochrany výstava ?Historie a současnost naší jednoty?. V garážích si mohli občané prohlédnout dobře udržovanou starou techniku. Před budovou pak stála nová technika, zapůjčená Okresním výborem požární ochrany v Blansku a Krajským výborem požární ochrany v Brně. Druhý den odpoledne mohli občané shlédnout ukázky hašení starou i moderní technikou. Dechová hudba Šohaj provázela po oba dny i všechny další akce, které se konaly. Oslav 100. výročí se zúčastnili i požárníci dalších čtyř okolních sborů. Na závěr přijal předseda Jan Pelikán vyznamenání Ústředního výboru svazu požární ochrany Československé republiky ?Za mimořádné zásluhy?. V roce 1987 začal sbor provozovat pro veřejnost hospodu v zadní části sálu. Hlavní zásluhu na zprovoznění hospody měl pan Antonín Pelikán. Provoz zajišťovali členové sboru, kteří se pravidelně střídali při obsluze. V roce 1991 pak byla hosp oda pronajata pí. Kučerové, později převzal pronajímání hospody Obecní úřad Bořitov jako vlastník budovy.

Dne 26. prosince jsme již tradičně pořádali zimní soutěž o putovní pohár velitele našeho sboru.

 

Oslavy 120. výročí založení sboru konané ve dnech 10. ? 12. června 2005

Program oslav:

Pátek 10. června

19:00 hod. Slavnostní valná hromada

Sobota 11. června

16:00 hod. Zahájení oslav uctěním památky zesnulých členů sboru na místním hřbitově.
17:00 hod. Výstava a ukázky historické i současné hasičské techniky: 
– ruční koněspřežná stříkačka
– parní stříkačka Smekal
– Praga Grand
– Daimler ? Benz ? Lysice
– Mládež ? ukázky
– PS8 ? útok 70. léta 20. století
– PS12 ? požární sport
– Současná zásahová technika
V průběhu ukázek bude hrát ?Brťovská šestka? 
Po ukončení ukázek se na sále hasičské zbrojnice koná taneční zábava. 
K poslechu a tanci hraje kapela ?Brťovská šestka?

Neděle 12. června

13:00 hod. XI. ročník soutěže družstev v požárním útoku? Rok 2007 ?

V roce 2007 jsme se zúčastnili výjezdů k požárům 8.3. požár rodinného domu v Rájci Jestřebí, 16.4. požár rodinného domu v Újezdu u Boskovic, zde jsme zajišťovali kyvadlovou dopravu vody z řeky Svitavy,14.12. výjezd k požáru na Žertovník.

Největší perlou tohoto roku je předání do užívání našeho sboru nového hasičského automobilu CAS 24 TATRA 815 4×4.2. Slavnostní předání a provedení ukázek s tímto automobilem proběhlo 13.10. na hasičské zahradě.
Tento rok naše řady opustil dlouholetý člen Karel Hlavička. Čest jeho památce.

? Rok 2008 ?
Výbor Sboru dobrovolných hasičů 2008:

Starosta Jiří Kolínek
Velitel Jiří Hejč
Jednatel Karel Konečný
Hospodář Pavel Petrák
Vedoucí mládeže Jan Fojt

Akce:
Dne 4. ledna 2008 se konala v salonku požární zbrojnice Výroční valná hromada našeho sboru, kde jsme společně shrnuli předcházející období roku 2007.

Na konec roku jako již tradičně vyrazili nejen členové SDH Bořitov a jejich ratolesti naSilvestrovský pochod. Tentokrát výšlap vedl opačným směrem než v předchozích ročnících a opečení špekáčků a nutné občerstvení v mrazivém počasí bylo provedeno na tělese budoucí rychlostní silnice R43.

Výjezdy k zásahům v roce 2008, ke kterým naši jednotku povolalo 
    Operační středisko HZS JMK Brno :

– sobota 31. května ? požár v katastru obce Bořitov Chlum ( Kupsova skala ) – nasazená technika:   CAS 25 Š706 RTHP,CAS 24 TATRA 815 4×4.2 ( čas 16,00-18,05 ) – úterý 26.srpna ? Černá Hora, ulice Strmá ? požár rodinného domu ( garáž) – použitá technika : 
  CAS 24TATRA 815 4×4.2 , použití vysokotlaku a dýchací techniky ( čas 21,27 ) – úterý 2. září – pole,strniště mezi Jabloňany a Skalicí nad Svitavou ? použitá technika: 
  CAS 24 TATRA 815 ? planý poplach ( čas 20,16) – sobota 27. září ? Sebranice ? požár ovčína ? použitá technika: 
  CAS 25 Š 706 RTHP – záloha na místě události ( čas 2.23 -3.30 ) – sobota 4. října ? Lhota u Lysic ? požár kovoobráběcí dílny ? technika: 
 CAS 24 TATRA 815,elektrocentrála,osvětlovací zařízení,dýchací technika ( čas 22,36 ? 4,28 )

Technická pomoc v katastru obce :

– středa 16. dubna ? Bořitov č.p.1 ? čerpání vody ? technika: 
  CAS 24 TATRA 815 4×4.2,elektrocentrála, elektrické kalové čerpadlo KDFU 800 – neděle 13. července ? čištění lapačů a kanálových vpustí v části obce Chochola ? technika: 
CAS 24 T 815 4×4.2, podzemní hydrant

Námětová cvičení okrsku Rájec :

– neděle 13.dubna Rájec ? objekt sýpky 
  ~ technika: 1. družstvo : DVS12 A30, PS12 ? dálková doprava vody ze Svitavy za součinnosti 
     dalších jednotek okrsku. 
                    2. družstvo : CAS 24 T815 4×4.2, dýchací technika Saturn S7 – 6ks, 
     zásah přízemí – vysokotlak, 2. podlaží – 2 proudy C, kombinované proudnice . 
– neděle 14.září ? Ráječko – stoh slámy – technika: CAS 24 T815 4×4.2

V zásahové jednotce SDH Bořitov byly provedeny oproti předchozím rokům menší personální změny a přibylo nám trošku mladší krve. Nově byli zařazeni členové : Petr Kolínek , Jiří Hort , Martin Mičánek , Libor Komprda a Antonín Tesař byli zařazeni do funkce hasič.
Zásahová jednotka JPO III Bořitov rok 2008

Velitel Jiří Hejč
Velitel družstva Luboš Kříž, Bohuslav Kopřiva
Strojník Jaroslav Odehnal, Pavel Odehnal, Jiří Janíček st., Michal Homolka
Technik Antonín Odehnal
Hasič Jan Fojt, Leoš Fojt, Jiří Janíček ml., Martin Janíček, Martin Mičánek, Jiří Hort, Pavel Petrák, Libor Komprda, Antonín Tesař, Milan Odehnal, Petr Kolínek

Školení SDH Bořitov :

– sobota 8. března ? obsluha a ovládání CAS 24 T815 4×4.2 a její výzbroje. – sobota 4. října ? kondiční jízdy s vozidlem T815.Obsluha a ovládání CAS 24 T815 4×4.2,
   používání asanační lišty , plovoucího čerpadla, elektrocentrály, motorové řetězové pily.
   Proškolení NDT, nácvik v používání protichemických obleků. – 21.- 22. dubna – cyklické školení velitelů jednotek a družstev na sále kina v Boskovicích. – 23. dubna – cyklické školení strojníků. – 24. – 25.ledna – školení řidičů – ZEPO Bořitov . Výměny profesních průkazů.

Práce na zásahové technice :

– středa 27. února ? reklamace CAS 24 T815 4×4.2 v THT Polička. – středa 5. března – reklamace CAS 24 T815 4×4.2 v THT Polička. – 27. – 29. května – úprava předních blatníků – ASON Brno. – 18.září-2.října-montáž asanační lišty ? THT Polička. – změna počtu míst ve vozidle AVIA A30 K z počtu 8+2 na 6+3. – STK na vozech CAS 25 Š 706 RTHP , DVS 12 A 30 .CAS 20 T 815.

Prodej vozidla CAS 25 Š706 RTHP:
Po inzerování nabídky na prodej našeho hasičského automobilu jak na stránkách SDH Bořitov tak i na stránkách Požáry.cz a v místním zpravodaji se ozvalo několik zájemců na koupi, ale největší zájem a rychlé jednání měla obec Tučapy u Vyškova, která ji po předchozí prohlídce, zkušební jízdě a vyřízení administrativních úkonů odkoupila pro místní sbor dobrovolných hasičů. Respektovali cenu ( 96.500,-Kč ), která byla stanovena znaleckým posudkem i výbavu automobilu.

Ukázky na oslavách a výročích založení sborů :
CAS 24 T815 4×4.2: 30. dubna ? Jestřebí. 31. května ? Lhota Rapotina ? 105 let trvání sboru, 14. června ? Lysice ? 135 let, 5. července ? Obora, 23. srpna ? Doubravice – 120 let .

Renovace historického automobilu PRAGA Grand stále pokračuje.

Výzbroj a výstroj pořízená v roce 2008:
Pracovní stejnokroje PS II , trička , jmenovky , rukávové znaky , funkční označení.

Financování: 50.000,- Kč ? dotace z JMK , 50.000,-Kč – SDH Bořitov, 61.962,-Kč ? obec 
     Bořitov.

V roce 2008 působily v SDH Bořitov čtyři mládežnická družstva a to:
Kategorie dorost: Martin Fojt, Vojtěch Fojt, Radim Kříž, David Martínek, Lukáš Martínek, David Páral, Tomáš Sedláček. Toto družstvo pod vedením Martina Janíčka se zároveň zúčastňovalo soutěží Velké ceny Blanenska v požárním útoku.

Kategorie přípravka: Ivo Doležel, Patrik Fojt, Pavel Karásek, Tomáš Kučera, Simona Páralová.

Soutěže :
V neděli 1.6.2008 se na hasičské zahradě konalo 1. kolo soutěže v požárním sportu okrsku Rájec ? příprava a technické zabezpečení soutěže ? SDH Bořitov . Této soutěže se zúčastnila družstva:Bořitova ?A? a ?B?, Rájce, Jestřebí, Doubravice, Ráječka. Umístnění našich družstev ??A? -1. místo , ?B? ? 5. místo .

V pátek 26.12. 2008 proběhl jubilejní X. ročník zimní soutěže v požárním útoku o putovní pohár velitele SDH Bořitov. Soutěže se zúčastnilo 22 družstev mužů a čtyři družstva žen. Traťový rekord, který byl vytvořen družstvem mužů Plumlova v minulém ročníku odolal ( čas 17.58 s). Za domácí nastoupila družstvo ?A? sedmnácté místo a družstvo ?B? třínácté místo.

Soutěžní družstva žáků se zúčastnila těchto soutěží :
V sobotu 24. května 2008 se mladší žáci SDH Bořitov zúčastnili okresního kola požárně-technických disciplín celostátní hry Plamen 2007/2008, které proběhlo na fotbalovém hřišti ve Vavřinci.

Poslední soutěž mladých hasičů roku 2008 se konala v Doubravici nad Svitavou v sobotu 6. prosince. Byla to již tradiční Mikulášská soutěž v uzlové štafetě. Soutěžilo se v disciplínách vázání uzlů na čas, srážení kuželek hadicí a topografických značkách. SDH se zúčastnil soutěže se čtyřmi družstvy a to dvěma družstvy v kategorii starších a dvěma družstvy v kategorii mladších a umístil se následovně: kategorie starší Bořitov ?A? 8. místo, Bořitov ?B? 6. místo ze 16 soutěžících družstev, kategorie mladší Bořitov ?A? 3. místo, Bořitov ?B?, kdy toto družstvo patří věkem do přípravky a byla to jeho první soutěž, obsadilo 9. místo z 10 soutěžících družstev.

Soutěžní družstvo dorostu se zúčastnilo těchto soutěží :
19.července ? okresní soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu , která se konala na Stadionu ASK Blansko. Dále potom soutěžili v soutěžích zařazených ve VCB v Míchově , Senetářově , Šošůvce , Paměticích , Němčicích , Velkých Opatovicích , Sychotíně , Lysicích a Žernovníku .

Touto cestou děkujeme všem členům za jejich práci ve sboru a za spolupráci občanů a příznivců ?hasičiny? za sponzorské dary na všech našich akcích pořádaných během roku 2008.

Tento rok naše řady opustil dlouholetý člen Jaroslav Hadra. Čest jeho památce.

? Rok 2009 ?

Výbor Sboru dobrovolných hasičů 2009:

Starosta Jiří Kolínek
Velitel Jiří Hejč
Jednatel Karel Konečný
Hospodář Pavel Petrák
Vedoucí mládeže Jan Fojt

Akce:
Dne 9. ledna 2009 se konala v salonku požární zbrojnice Výroční valná hromada našeho sboru, kde jsme společně shrnuli předcházející období roku 2007.

Hasičský zájezd podblanicko – termín 11. ? 12.9.2009

Den první pátek 11. září:
–  Odjezd cca 6:00 od základny.
–  Přibyslav ? Hasičské muzeum v areálu zámku
–  Havlíčkův Brod ? Exkurze za provozu v místním
–  Oběd v Havlíčkově Brodě
–  Český Šternber ? prohlídka hradu, nad hradem hladomorna a rozhledna s vyhlídkou na řeku Sázavu
–  Benešov ? ubytování v hotelu Pošta
Den druhý sobota 12. září:
–  Po společné snídani odjezd na zámekKonopiště do muzea Jawy.
–  Výstup na horu Blaník s rozhlednou.
–  Oběd pod Blaníkem v městečku Louňovice.
–  Vlašim: 
      – muzeum Podblanicka v místním zámku 
      – expozice loveckého a sportovního střelectví (Sellier & Bellot), 
      – preparované trofeje exotických zvířat, vlastivědná expozice 
      – procházka v zámeckém parku.
–  Odjezd domů se zastávkou na večeři.
–  Příjezd: 12. září 2009 ve večerních hodinách.

Na konec roku jako již tradičně vyrazili nejen členové SDH Bořitov a jejich ratolesti naSilvestrovský pochod.

Výjezdy k zásahům v roce 2009, ke kterým naši jednotku povolalo 
    Operační středisko HZS JMK Brno :

– úterý 14.dubna ? výjezdem k požáru stodoly a obytného domu v Jenečské č.7 Brťov-Jeneč – nasazená technika:  CAS 24 TATRA 815 4×4.2 ( čas 16,58 – 20,49 ) – čtvrtek 16. dubna ? výjezd k lesnímu požáru poblíž vrchu Babylon mezi obcemi Kuničky, Němčice a Újezd u Boskovic – použitá technika : 
  CAS 24TATRA 815 4×4.2 ( čas 14.57 – 21,16 ) – neděle 26.dubna – výjezd k lesnímu požáru v katastru obce Brťov ? použitá technika: 
  CAS 24 TATRA 815 ( čas 15.27 – 17,30 ) – pátek 12.června ? Výjezd k požáru stáje koní v objektu bývalého družstva v Doubravici nad Svitavou ? použitá technika: 
  CAS 24 TATRA 815 4×4.2,elektrocentrála,osvětlovací zařízení,dýchací technika ( čas 19,29 – sobota 13.června v 00,50 ) – úterý 23.června ? výjezd k lokální záplavě do Blanska ulice Poříčí ? technika: 
 CAS 24 TATRA 815 – cvičení HZS JMK ( čas 10,50 ? 13,30 ) – středa 30.června ? výjezd k požáru skladu vyřazených chladniček a jiné spotřební elektrotechniky v Blansku Horní Lhotě ? technika: 
 CAS 24 TATRA 815 ( čas 22,02 ? 23,20 ) – úterý 14.července ? výjezd k záplavám v obci Bořitov ? ulice Chlumská 351 a U mlýna 32 ? technika: 
 DVS12A30,CAS 24 TATRA 815 – čerpání vody ze sklepů a garáží. Odklízení naplavenin na Náměstí u Václava ( čas 21,03 ? 22,29 ) – středa 15.července ? Výjezd k lokálním záplavám v obci Bořitov ? č.p 101 ulice Příční, č.p.362 ulice Krajní, č.p.355 Loužky, č.p.362 Krajní ? technika: 
 DVS12A30,CAS 24 TATRA 815 – vytýčení nebezpečné zony v ulici Příční, čerpání vody , pytlování písku , stavění zábran z pytlů s pískem ( čas 19,26 ? 23,03 ) – sobota 11.září ? výjezd k požáru lesního ,polního porostu v prostoru Černá Hora ? Žernovník ? technika: 
 CAS 24 TATRA 815 – požár nenalezen ( čas 12,24 ? 13,15 ) – Sobota 3. října ? výjezd k lesnímu požáru na Velkém Chlumu ? technika: 
 CAS 24 TATRA 815 ( čas 11,34 ? 13,57 )

Technická pomoc v katastru obce :

– sobota 4.dubna ? čištění okapních žlabů a svodů na střeše školy,čištění sběrače kanalizace na Horním Zádvoří ? technika: 
  CAS 24 TATRA 815 4×4.2,AZ 30 IFA W50L – pátek 5.června ? splachování komunikace v ulici Sokolská a Trávníky ? technika: 
CAS 24 T 815 4×4.2 – středa 15.července ? čištění komunikací od nánosů a naplavenin na ulicích Pod Kostelem, Polní, Krátká, Příční a Náměstí u Václava, čištění části zatrubněného potoka od nánosů travin a větví ze zahrady u domu č.p. 113 na Náměstí u Václava ? technika: 
  CAS 24 TATRA 815 4×4.2 – čtvrtek 16.července ? čištění komunikace v ulicích Pod Kostelem, Polní, Krátká a Náměstí u Václava od nánosů a naplavenin, čerpání znečištěné vody ze studny v č.p. 41 na ulici Krátká, čištění lapačů dešťové vody v ulici Polní před domem č.p. 364 a na ulici K Vodárně, pomoc na pracích u zatrubněného potoka na ulici Příční ? technika: 
  CAS 24 TATRA 815 4×4.2 – čtvrtek 23. července ? čištění kanálů ? technika: 
  CAS 24 TATRA 815 4×4.2 – středa 21 října ? čištění kanálů na ulici Zádvoří u domu ? technika: 
  CAS 24 TATRA 815 4×4.2 

Taktické cvičení HZS Jihomoravského kraje:

– čtvrtek 7.května – 9,21 vyhlášen poplach 
Výjezd na taktické cvičení na téma: Zásah při dopravní nehodě autobusu a nákladního auta převážejícího nebezpečnou látku na silnici č.43.Se štábem velitele zásahu.Technika: CASA24 T815.Činnost- zařazení do bojového úseku č.1, budování dekontaminačního a nástupního prostoru, podávací skupina, doplňování.Návrat na základnu – 11,48 hod.

Námětová cvičení okrsku Rájec :

– neděle 10. května – Rájec ? Jestřebí ? hašení travního porostu – technika: CAS 24 T815 4×4.2 
– neděle 11.října ? Doubravice nad Svitavou – spožár seníku v objektu ZD – technika: CAS 24 T815 4×4.2

Personální změny v JSDHO : Na funkci velitele družstva byl jmenován pan Petr Kolínek.
Zásahová jednotka JPO III Bořitov rok 2009

Velitel Jiří Hejč
Velitel družstva Petr Kolínek, Bohuslav Kopřiva
Strojník Jaroslav Odehnal, Pavel Odehnal, Jiří Janíček st., Michal Homolka
Technik Antonín Odehnal
Hasič Luboš Kříž, Jan Fojt, Leoš Fojt, Jiří Janíček ml., Martin Janíček, Martin Mičánek, Jiří Hort, Pavel Petrák, Libor Komprda, Antonín Tesař, Milan Odehnal

Školení SDH Bořitov :

– 22. – 27.března 2009 ? kurz V – 40 ? ŠS Tišnov HZS JmK úspěšně absolvoval Petr Kolínek.– 20. – 21.dubna 2009 – kurz velitelů V16 na požární stanici v Blansku. Absolventi: Jiří Hejč a Bohuslav Kopřiva. – 22.dubna 2009 ? kurz strojníků S8 na požární stanici v Blansku. Absolventi: Jiří Janíček st., Jaroslav Odehnal, Pavel Odehnal a Michal Homolka. – 14. ? 15.května 2009 ? kurz NDT ? 16 – ŠS Tišnov HZS JmK. Absolventi: Petr Kolínek, Jiří Hort, Martin Mičánek, Michal Homolka a Libor Komprda.

Práce na zásahové technice :

– kromě běžné údržby na technice, byla provedena příprava vozidel Tatra a Avia na STK. – oprava stříkačky PS 12 . 

Práce na historické technice :

Ukázky na oslavách a výročích založení sborů :
CAS 24 T815 4×4.2: 9. srpna ? Lysice – předání nového hasičského automobilu. 29. srpna ? Doubravice nad Svitavou ? předání nového hasičského automobilu.

Výzbroj a výstroj pořízená v roce 2009:
Zásahový ochranný oblek pro hasiče ZAHAS VI COMFORT PROFI ? 10 ks.

Soutěže :
V neděli 31.5.2009 se na hasičské zahradě konalo 1. kolo soutěže v požárním sportu okrsku Rájec. Této soutěže se zúčastnila družstva: 
muži – Bořitov , Rájec, Jestřebí, Doubravice, Ráječko 
ženy ? Rájec 
Za Bořitov se zúčastnilo pouze jedno družstvo, které se celkově umístilo na pěkném druhém místě. 

Již v tradiční dobu 26.12.2009 na Štěpána (sobota), proběhl na hasičské zahradě XI. ročník zimní soutěže v požárním útoku o putovní pohár velitele SDH Bořitov. I když tento termín patří mezi zimní období, počasí připomínalo spíše jarní měsíce, přesto se sjelo na tuto soutěž velké množství soutěžících z různých koutů naší republiky. Soutěže se zúčastnilo 27 družstev mužů a pět družstev žen. Opět traťový rekord, který byl vytvořen družstvem mužů Plumlova odolal ( čas 17.58 s ). Domácí družstvo se umístilo na dvanáctém místě.

Soutěžní družstva žáků se zúčastnila těchto soutěží :
Družstva soutěžila nejen v celostátní hře Plamen, jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, ale i soutěží pořádaných jednotlivými sbory. Hra Plamen se pořádá dvoukolově, začíná podzimním kolem a to závodem požárnické všestrannosti, kde závodí pětičlenné hlídky a končí na jaře příštího roku závody v požárně technických disciplinách desetičlenných družstev. Jarní kolo ročníku 2008-2009 uspořádalo 16.5. SDH Doubravice nad Svitavou a zúčastnilo se ho 30 družstev starších a 20 družstev mladších žáků. Družstvo mladších vybojovalo celkově 4. místo, u starších žáků nás ne zrovna povedený požární útok posunul celkově na místo osmé. V podzimním kole hry Plamen, které odstartovalo sezónu 2009-2010 v areálu koupaliště v Lysicích 3.10. 2009 se sjela tradičně ještě větší konkurence. V kategorii mladších žáků startovalo 38 hlídek ze 32 sborů a v kategorii starších žáků dokonce 52 hlídek ze 40 sborů. Hlídky Bořitova si nevedly špatně, Bořitov mladší hlídka č. 1. 15. místo, hlídka č. 2. – 3. místo, Bořitov starší hlídka č. 1. – 6. místo hlídka č. 2. ? 3. místo. S požárně technických disciplín současně probíhala štafeta dvojic, ve které mladší žáci zvítězili a starší skončili na 4. místě.

Soutěžní družstvo dorostu se zúčastnilo těchto soutěží :
V sobotu 16.5. se konalo v Benešově okresní kolo PS dorostu, kde jsme měli dva zástupce v kategorii jednotlivců a to Radima Kříže – skončil na 8. místě a Davida Párala pro něho to bylo místo 6. V Lysicích 3.10. proběhl také branný závod dorostu, kde v jednotlivcích nastoupil David Páral a umístil se na 11. místě.

Tento rok naše řady opustil dlouholetý člen Jan Pelikán. Čest jeho památce.

? Rok 2010 ?

K 1.1.2010 měl sbor 84 členů a 2 družstva žáků.

15.1. se uskutečnila výroční valná hromada SDH Bořitov, na níž se hodnotily výsledky činnosti sboru a proběhla volba nového výboru SDH Bořitov na období 2010 – 2014 i volba kandidátů do okrskového výboru.

Výbor Sboru dobrovolných hasičů 2010 – 2014:

Starosta Kolínel Jiří
Místostarosta Mičánek Martin
Velitel Hejč Jiří
Hospodář Petrák Pavel
Vedoucí mládeže Fojt Jan
jednatel Hort Jiří

Zástupci do okrskového výboru:
Kolínek Jiří, Hejč Jiří, Pelikán Antonín, Janíček Martin

Akce a soutěže

– 23.1.2010 jsme pořádali tradiční hasičský ples, který svou hudbou doprovázela skupina Tom Sawyer Band
– 7.2. uskutečnila Kulturní komise ve spolupráci s SDH Dětský karneval
– V dubnu 2010 členové provedli sběr železného šrotu
– 24.4. připravil SDH tradiční Sousedské předpouťové posezení, při němž se vždy v hojném počtu sejdou nejen místní obyvatelé.
– 30.4. závěr dubna patřil Pálení čarodějnic na hasičské zahradě
– 30.5. se uskutečnila soutěž okrsku Rájec, která se kvůli nepříznivému počasí konala na asfaltovém povrchu v areálu ZD. Vzhledem k dešti se soutěžilo jen v  požárním útoku. 1. místem s časem 26,32 si družstvo Bořitova zajistilo postup do okresního kola.
– 1.6. proběhla u příležitosti Mezinárodního dne dětí taneční párty s hudební skupinou Kaštánci, kde SDH pomohl s organizací akce kulturní komisi.
– 13.6. se na hasičské zahradě setkala soutěžní družstva v rámci soutěže v  požárním sportu zařazené do VELKÉ CENY BLANENSKA. Bořitov se po zaváhání na proudu umístil na 18. místě s časem 23,73.
– Na konci školního roku uspořádal SDH hasičské odpoledne pro žáky ZŠ Bořitov.
– 3.7. se konala soutěž mládeže O POHÁR SDH BOŘITOV. Družstva žáků soutěžila v disciplínách:
požární útok, štafeta 4x60m a štafeta dvojic
>mladší žáci Bořitov B – 1. místo
>mladší žáci Bořitov A – 3. místo
>starší žáci                        – 2. místo

– V měsíci září se členové sboru vypravili na dvoudenní zájezd po okolí Hradce Králové
– 25.9. členové SDH zajistili parkování osobních vozidel u příležitosti každoročně konané Pivní pouti
– V listopadu proběhla 3. Hasičská zabíjačka
– 28.11. SDH pomohl kulturní k. při organizování rozsvěcování Vánočního stromu (prodej nápojů, ozvučení náměstí, atd.)
– 10.12. připravili vedoucí mládeže Mikulášskou besídku pro mladé hasiče
– 26.12. se opět konala zimní soutěž v požárním sportu O putovní pohár

Výjezdy k zásahům

výjezdy naleznete zde

Ukázky historické techniky

– 4.7. Čebín – 130 let sboru – Praga Grand
– 7.8. Úsobrno – 120. výročí založení sboru – Praga Grand. Na ukázce se podíleli: Jiří Kolínek v roli velitele, Jiří Hejč – trubač, Luboš Kříž – strojník, Bohuslav Kopřiva – přívodní vedení, Josef Konečný – dopravní vedení, Michal Homolka – 1. proud a Radim Kříž 2. proud
– 3. – 4.9. Brno-Lesná – Jihomoravské dožínky – ruční koněspřežná stříkačka a přívěsová motorová stříkačka
>4.9. se v soutěži Ručních koněspřežných stříkaček umístil náš tým na 2. místě

Údržba techniky

– obměna laku na automobilovém žebříku 30AZ 30IFA W50L
– pokračování v opravě parničky – zadání nového kotle odborné firmě “ STARÉ STROJE “ v Brně
– zahájení oprav ruční koněspřežné stříkačky z roku 1885

Školení a výcvik v roce 2010

Začátkem roku prošli školícím střediskem HZS JMK v Tišnově 4 členové zásahové jednotky
>Lukáš Martínek získal oprávnění nositele dýchací techniky
>Michal Homolka získal hodnost velitele družstva
>Jiří Hort  a Libor Komprda dosáhli hodnosti strojníka

– 4.9. se v prostoru letiště u Bořitova uskutečnil výcvik HZS JMK s vrrtulníkem leteckých záchranářů – plnění Bambi vaku. Za SDH Bořitov byli přítomni: Jiří Hejč, Michal Homolka, Jan Fojt, Antonín Odehnal, Lukáš Martínek a Radim Kříž

V roce 2010 byl přijat nový člen  > Lukáš Martínek
 ? Rok 2011 ?
Akce 2011

8.1. proběhla výroční valná hromada v sále hasičské zbrojnice
22.1. uspořádal SDH Bořitov tradiční Hasičský ples v sále hasičské zbrojnice

– V lednu navštívil hasičskou zbrojnici televizní štáb RTA a natočil krátkou reportáž o našem sboru, která byla odvysílána na Primě v pořadu Minuty z regionu.

– 6. února 2011 uspořádala kulturní komise obce Bořitov ve spolupráci s SDH Dětský karneval.
– 30.dubna se, jako každý rok, opět konalo tradiční předpouťové posezení. Pro návštěvníky bylo jako každý rok připraveno bohaté občerstvení  ? uzená makrela, klobásky a grilovaná kýta a také pivo. K tanci i poslechu nám zahrála kapela Pavla Dvořáčka.
– 7.5. se bohužel opožděně konalo pálení čarodějnic tzv. ? Dolet čarodějnic?
– 27.května se v Bořitově uskutečnila noc kostelů, při níž naši členové zajišťovali vstup do věže a do zvonic.
– 29.května proběhla v Bořitově soutěž okrsku Rájec složená ze dvou disciplín:
>požární útok
>běh jednotlivců na 100 metrů
Naši hoši obsadili 1.místo, čímž si zajistili postup do okresního kola v Blansku, které bylo uspořádáno 2.7. V Blansku také bodovali a vybojovali celkové 2.místo.
– 12.6. naši členové organizovali soutěž v požárním sportu, která je zařazena do VCB. Bořitovští se umístili na 14. místě s časem 19,97.
– 9. – 10.9. připravili manželé Petrákovi zájezd po Rakovnicku. Účastníci navštívili hrad Křivoklát, sklárnu Nižbot, železniční muzeum v Lužné, muzeum hornictví v Příbrami a zámek Dobříš.
– Koncem září SDH zajišťoval parkování vozidel při tradiční Pivní pouti v Černé Hoře.
– 22.9. provedli hasiči úklid klestí na Chlumu a také připravili paseku na jarní zalesňování.
– V listopadu se konala 4. Hasičská zabíjačka pro činné členy, jejich manželky i pro hasičskou mládež.
– 27.listopadu SDH pomohl kulturní komisi při přípravách a organizací rozsvěcování vánočního stromu na náměstí sv. Václava
– 9.12. přichystali vedoucí Mikulášskou nadílku pro mladé hasiče, kteří si odnesli drobné dárky.
– 26.prosince – konec roku již tradičně patří zimní soutěži v požárním sportu o putovní pohár

Školení a výcvik v roce 2011

V únoru absolvovali členové zásahové jednotky cyklická školení strojníků a velitelů, která proběhla na stanici HZS Blansko.
Daných odborných příprav se zúčastnili strojníci: Jaroslav Odehnal, Pavel Odehnal, Jiří Hort, Libor Komprda. Dále velitel jednotky Jiří Hejč a velitelé družstev Petr kolínek a Michal Homolka.

7.-8.3. absolvoval Antonín Odehnal kurz Technik dobrovolné jednotky PO

Kurzem Nositelé dýchací techniky prošli ve SŠ Tišnov Radim Kříž a David Páral.

Cvičení v roce 2011

16.dubna se konalo námětové cvičení okrsku Rájec v Karolíně – simulovaný požár budovy. Cílem cvičení bylo prověření a zdokonalení činností okrsku Rájec při požáru budovy a ověření  součinnosti jednotlivých jednotek PO.

Výjezdy v roce 2011

12.1. požár budovy v Sychotíně

18.8. technická pomoc – čištění kanálové vpusti v ulici Dolní Zádvoří.

 

Ukázky hasičské techniky

4.6. Boskovice – 10. sraz vojenského veterán klubu – historická vojenská, hasičská a civilní vozidla. Naši členové se tu prezentovali s Pragou Grand.
V tento den se také konal Dětský den v Černé Hoře na kterém byla předvedena koněspřežná stříkačka a po návratu z Boskovic také Praga Grand.

26. – 28.8. letiště v Přibyslavi – akce Pyrocar – sraz požárních automobilů, jejich řidičů a osádek – Tatra Cas 24

3.9. – Brno – Krajské dožínky – Praga Grand

Tento rok naše řady opustil dlouholetý člen Josef Šebek. Čest jeho památce.

 

? Rok 2012 ?

Akce

– 6.ledna proběhla veřejná výroční valná hromada
– 21. ledna SDH pořádal tradiční hasičský ples, který podobně jako v předchozích letech hudebně doprovázela skupina Tom Sawyer Band
– 19.2. uspořádala kulturní komise ve spolupráci se SDH dětský karneval
– 28.dubna členové sboru uspořádali sousedské předpouťové posezení
– 30. dubna se již tradičně konalo pálení čarodějnic na hasičské zahradě
– 2.6. náš sbor vypomohl s organizací dne dětí a předvedl ruční koněspřežnou stříkačku, Pragu Grand a Tatru 4×4
– 12.6. byl po odstoupení pana Jiřího Hejče z funkce jmenován novým velitelem Ing. Petr Kolínek
– 21.-22.9. absolvovali naši členové zájezd po Jindřichohradecku, kde navštívili zámek Jaroměřice nad Rokytnou, vodní elektrárnu Dalešice, města Třebíč a Telč, museum Jindřichohradecka, zámek Jindřichův Hradec, hrad Landštejn a museum Slavonice.
– 2.prosince se členové sporu podíleli na tradičním rozsvěcování vánočního stromu na náměstí U Václava.
– 9.prosince vedoucí připravili pro mladé hasiče mikulášskou nadílku, při níž byla družstva oceněna za vynikající výsledky v soutěžích.

Brigádnická činnost

– 14.4. se členové sboru po dohodě se správcem lesa panem Koudelkou zúčastnili brigády na výsadbu stromků na Chlumu
– Začátkem října nechal obecní úřad  vyměnit všechna okna na sále a v šatně hasičky za nová plastová. Po ukončení prací spojených s výměnou následovala nová výmalba.
– V listopadu členové postavili na dvoře hasičky přístřešek pro uskladnění strojů a materiálu.

Výjezdy k zásahům

– 17.3. požár trávy v Bořitově – ulice Chlumská
– 23.5. lesní požár – Závist
– 6.7. lesní požár – Bukovice
– 12.7. lesní požár – Bukovice (planý poplach)
– 7.9. požár stájí s koňmi ve Voděradech
– 10.9. požár kmene stromu v Bořitově
– 19.12. požár osobního automobilu na kruhovém objezdu v Bořitově

Technická pomoc

V červnu 2012 proběhlo čištění komunikace od splavenin z polí na silnici u letiště v Bořitově po vydatné bouřce.

Školení v roce 2012
 • 20.-21.2. – cyklická školení velitelů na HZS Blansko
 • 22.2. – školení strojníků na HZS Blansko
 • 22.-26. října  proběhlo školení pro velitele družstva ve školícím středisku Tišnov, kterého se zúčastnil Zbyněk Ostrý a získal tak způsobilost nutnou pro vykonávání této funkce.
 • 17. listopadu 2012 bylo zahájeno školení na řetězové a rozbrušovací motorové pily
Námětová cvičení
 • 21.4. se zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení okrsku Rájec v Doubravici, kde proběhl simulovaný požár kina. Cílem cvičení bylo prověření a zdokonalení činnosti JPO okrsku Rájec při požáru budovy a prověření součinnosti JPO a záchrany osob z hořícího objektu.
 • 26.10.2012 se uskutečnilo NC v Jestřebí, jednalo se o simulovaný požár budovy školy.
Soutěže v roce 2012

– 13.5. se v konalo 1. kolo soutěže v požárním sportu okrsku Rájec
– 26.5. proběhla na hasičce soutěž mládeže o pohár SDH Bořitov
– 17.6. jsme pořádali soutěž v požárním útoku zařazenou do VCB
– 1.12. se v Doubravici uskutečnilo finále OLM
> soutěžilo se v uzlové štafetě, topografii a základech požární ochrany
> naši mladší žáci obsadili 3., 13. a 8. místo
> starší žáci vybojovali 2., 5. a 9. místo
Po ukončení soutěže následovalo vyhlášení Okresní ligy mládeže v požárním sportu

> mladší žáci: 1. Bořitov – 196 bodů
2. Šošůvka – 192 bodů
3. Ostrov u Macochy – 117 bodů

> starší žáci:    1. Bořitov – 197 bodů
2. Senetářov – 194 bodů
3. Ostrov u Macochy – 193 bodů

– 26.12. se konala tradiční zimní soutěž o putovní pohár velitele SDH Bořitov, na které družstvo mužů vybojovalo 1.místo s časem 18,83.

Technika

20. října 2012 starosta obce našemu sboru slavnostně předal nový dopravní automobil FORD TRANSIT S POŽÁRNÍM PŘÍVĚSEM. Při této příležitosti vozidlo posvětili faráři z Bořitova a Blanska. Nový automobil nahradil dosluhující AVII DA 30 vyrobenou v roce 1981.

Letos byla také zakoupena automobilová vysílačka a 5 kusů přenosných vysílaček.

Tento rok naše řady opustili dlouholetí členové Jaroslav Odehnal, Václav Doležel, Jiří Műller, Vlasta Kučerová. Čest jejich památce.

? Rok 2013 ?

K 1.1.2013 měl sbor 85 členů, 2 družstva žáků a 1 družstvo dorostu.

Akce
 • 11.1. se uskutečnila veřejná výroční valná hromada
 • 19.1. jsme zorganizovali hasičský ples, k němuž zajišťovala hudební doprovod skupina Tom Sawyer Band. O doprovodný program se postarali i naši mladí hasiči.
 • 3.3. členové sboru ve společnosti s kulturní komisí obce přichystali dětský karneval.
 • 27. dubna 2013 se konalo sousedské předpouťové posezení, kde nechybělo bohaté občerstvení a ve večerních hodinách i zábava se skupinou Trio Kent.
 • 30.4. jsme  jako každý rok pořádali oblíbené pálení čarodějnic.
 • V červnu proběhla beseda pro žáky ZŠ na téma požární ochrana. Nechyběly ani ukázky požární techniky.
 • 1. června proběhl na hasičské zahradě den dětí.
 • 19.9. 2013 jsme pomohli s organizací hasičských závodů denních příslušníků HZS, které se konali na naší zahradě. Závodů se mimo družstev z Jihomoravského kraje zúčastnily i týmy z Vysočiny nebo Libereckého kraje.
 • Koncem září jsme zajišťovali parkování vozidel v rámci konané Pivní pouti v Černé Hoře.
 • 1. prosince se členové sboru podíleli na rozsvěcení vánočního stromu.
 • 7. prosince 2013 byla uspořádána hasičská zabíjačka nejen pro dospělé, ale i nejmladší členy sboru.
 • Díky naší obci byla v letošním roce provedena výměna starých plechových vrat za nová – automatická. Rovněž dřevěná okna se nahradila plastovými. Kromě výměny vrat a oken se hasička dočkala v přední části též zateplení a nové fasády. Plocha před garázěmi kompletním vydlážděním celkovou proměnu ještě více umocnila.
Brigádnická činnost

14.12. – Vyčištění CHKO Větrník

Letos proběhla i pokládka dlažby pod novým přístřeškem na dvoře hasičky. Členové sboru dokončili též opravy na parní stříkačce. Největší podíl na jejím uvedení do provozu mají: Luboš Kříž, Bohuslav Kopřiva, Jiří Hejč a Jiří Kolínek.

Soutěže v požárním sportu
 • 25.5. jsme pořádali soutěž mladých hasičů zařazenou do Okresní ligy mládeže.
 • 16. července u nás v Bořitově proběhla soutěž VCB v požárním útoku
 • 26.12.2013 byl uspořádán již 15. ročník soutěže o putovní pohár velitele SDH Bořitov
Školení v roce 2013
 • 25.2. – školení strojníků
 • 26.-27.2.2013 – školení velitelů
 • 10.6. – dokončení školení na řetězové a rozbrušovací motorové pily

 

Námětová cvičení
 • 19.4. proběhlo námětové cvičení okrsku Rájec v Bořitově, které bylo rozděleno do dvou úseků a to
  1. úsek – simulace požáru uskladněné slámy v kravíně v areálu ZD
  2. úsek – simulace požáru skládky nad obcí
 • 13. května se uskutečnilo taktické cvičení složek HZS v Černé Hoře, kde došlo k simulovanému požáru domova pro seniory.
 • 20.9.2013 se konalo námětové cvičení ve dvou úsecích:
  1. simulovaný požár pštrosína
  2. simulovaný požár srubu
  Cílem byla likvidace požáru a zamezení jeho šíření.
Technická pomoc

10.6. – odčerpání vody ze studny po přívalovém dešti v ulici Horní Zádvoří v Bořitově.

Investice roku 2013

Během roku byly zakoupeny

 • nové savice s plovoucím sacím košem
 • zásahová přilba
 • kalové čerpadlo
 • ruční radiostanice
 • hliníková nosítka
 • motorová pila
Ukázky historické techniky

15.6. – Lysice – parní stříkačka, Praga Grand
22.6. – Vavřinec – Praga Grand
6.7. – Brťov-Jeneč – výročí 110 let SDH – Praga Grand
20.7. – Knínice – výročí 140 let SDH – parní stříkačka, Praga Grand
27.7. – Velké Opatovice – výročí 140 let SDH – parní stříkačka, Praga Grand
7.9. – Vamberk – den otevřených dveří firmy Staré stroje – ukázky s parní stříkačkou

Tento rok naše řady navždy opustili dlouholetí členové Alois Műller a Hugo Kučera. Čest jejich památce.

Pokračování historie ZDE