Celostátní setkání Parních stříkaček

Dne 21.8. 2021 se na náměstí v Bořitově konal VIII. ročník Celostátního setkání a soutěží parních stříkaček. Tuto akci náš sbor pořádal poprvé a navštívilo ji zhruba 700 diváků. V centru obce prezentovalo své stroje všech 10 sborů z České republiky, které vlastní funkční parní stříkačku.

Přípravy setkání nám zabraly půl roku a z rozpočtu, který čítal kolem 220 000 Kč, bylo nutné zajistit stravu a ubytování pro každého účastníka na dvě noci. Oslovili jsme sponzory akce a následně vytvořili kompletní program včetně soutěžních disciplín spočívajících v roztopení strojů na provozní tlak 5 atm. na čas, dále plnění 200 l sudu vzdáleného 10 m od stříkací čáry po dobu 60 s. Třetí disciplína spočívala ve stříkání na nástřikový terč ve vzdálenosti 5 m od stříkací čáry (10 l vody přes otvor o průměru 50 mm na čas). Poté účinkující sráželi terče (5 kusů PET lahví) v daném pořadí přes otvory o průměru 50 mm na vzdálenost 5 m od stříkací čáry. U této disciplíny se měří čas a připočítávají se trestné body za každé nesprávné pořadí sražení terčů. Závody završila společná nesoutěžní disciplína v podobě vodní fontány.

Na setkání jsme mimo naší parní stříkačky prezentovali i ostatní historickou techniku, kterou sbor disponuje. Součástí programu byly rovněž ukázky našich mladých hasičů.
Můžeme říci, že tato akce patřila za posledních 40 let fungování sboru k těm nejvýznamnějším.