Události 2021


11. Květen  –  15:40

Specifikace:  Požár lesa 50 x 50 m

Adresa: Blansko, Černovice, Bedřichov

Popis: 

Průzkum 1
Použití vody dodávané proudem D – počet proudů 2
Použití vody dodávané proudem C – počet proudů 1
Doplňování vody
Použití jednoduchých hasicích prostředků

Jednotky: Bořitov, KŘ HZS JMK, PS Boskovice, PS Kunštát, Boskovice, Černá Hora, Kunštát, Letovice, Lysice, Olešnice, Rájec, Svitávka, Černovice, Doubravice, Sebranice, Voděrady, Hodonín, Tišnov, PS Lidická (vrtulník)

Návrat jednotky na základnu 21:24


11. Květen  –  11:49

Jednotka byla vyslána k požáru travnaté plochy u Hlubokých Dvorů

Specifikace:  Požár paseky v lese (trávní porost, školky, hrabanka, jehličí, listí, rašelina) rozsah:100m2

Adresa: Brno-venkov, Hluboké Dvory

Popis:  Po příjezdu na místo ohlášení veliteli. Ten poslal posádku z CAS na střídání zasahujících hasičů na proudu C na hašení a prolévání místa zásahu. Posádka z DA 1+1 byla také poslána provádět hasební práce na požářiště. Strojník s CAS doplnil vodu do CAS HZS Tišnov a jel na plnící stanoviště k požární nádrži do obce Unín. Zde vodu již nedoplňoval, protože velitel ukončil hasební práce a dal povel k úklidu materiálu. Jednotka provedla úklid věcných prostředků a po dohodě s velitelem odjela zpátky na základnu. Voda do CAS byla doplněna v obci Bořitov z vodovodního řadu.

Jednotky: Bořitov, KŘ HZS JMK, PS Blansko, PS Tišnov, Černá Hora, Lipůvka, Rájec, Drásov, Sentice, Tišnov, Lomnička

Návrat jednotky na základnu 14:12


1. Květen  –  19:00

Jednotka byla vyslána k požáru trávy, Milonice

Specifikace:  Požár trávy 8x8m

Adresa: Milonice

Popis:  V době příjezdu na místě JSDH Lipůvka. Probíhalo hašení pomocí dvou vodních proudů.
Naše jednotka zůstala na místě události v záloze. Po příjezdu HZS Blansko na místo události byla naše jednotka
poslána zpět na základnu.

Jednotky: Bořitov, PS Blansko, Černá Hora, Lipůvka

Návrat jednotky na základnu 19:31


13. Duben  –  02:06

Jednotka byla vyslána k požáru rodinného domu

Specifikace:  Požár venkovní i vnitřní části rodinného domu

Adresa: Rájec-Jestřebí, Jestřebí, Jana Stříže 351

Popis:  V době příjezdu probíhal průzkum a jednotka HZS Blansko začala provádět hasební práce na objektu 2 C proudy. Vnější i vnitřní část domu byla poškozena ohněm a objekt byl silně zakouřen. Velitel zásahu určil dva členy jednotky v dýchací technice, aby pomocí třetího proudu C hasili uvnitř objektu a nalezli případná další ohniska požáru. Naše CAS prováděla doplnění vodou CAS PS Blansko.

Jednotky: Bořitov, PS Blansko, Rájec, Jestřebí

Návrat jednotky na základnu 04:09


25. Březen  –  17:16

Jednotka byla vyslána k požáru hromady dřeva za domem

Specifikace:  Požár 20 kubíků uskladněného dřeva

Adresa: Černá Hora, U Selkova 586

Popis:  V době příjezdu byla na místě JSDH Černá Hora. Probíhal průzkum a bylo zahájeno hašení uskladněného dřeva na zahradě rodinného domu. Jednotka ve spolupráci s JSDH Černá Hora provedla rozebraní uskladněného dřeva pro dohašení. Poté byla jednotka velitelem zásahu odvolána zpět na základnu.

Jednotky: Bořitov, PS Blansko, Černá Hora, Lysice

Návrat jednotky na základnu 18:15


7. Leden  –  19:42

Jednotka byla vyslána k požáru Nákladního automobilu

Specifikace:  P NA, pod kabinou, doutná se, náklad železo

Adresa: Bořitov silnice R43

Popis:  Při příjezdu naší jednotky probíhal průzkum jednotkou z Lysic. Bylo zjištěno že došlo k technické závadě a zakouření motorového prostoru.
Naše jednotka prováděla řízení dopravy na silnici č.43 v místě zásahu. Dále jsme na místě počkali s jednotkou HZS
Blansko na příjezd HZS Brno-Lidická a asistovali při odtahu nákladního automobilu mimo komunikaci.

Jednotky: Bořitov, PS Blansko, PS Brno Lidická, Lysice

Návrat jednotky na základnu 21:27