Události 2020

31. Srpen  –  20:23

Jednotka byla vyslána k požáru komína

Specifikace:  Z dálky viditelný požár komína

Adresa: ZEPO Bořitov, Družstvo

Popis:  Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Jednotka se poté vrátila na základnu.

Jednotky: Bořitov, PS Blansko

Návrat jednotky na základnu 20:54


31. Srpen  –  14:19

Jednotka byla vyslána k Letecké dopravní nehodě

Specifikace:  Dopravní nehoda malého letadla

Adresa: Bořitov

Popis:  Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě malého dvoumístného letadla. Po příjezdu na místo události byly zjištěny 2 zraněné osoby. Pří pádu letadla došlo ke stržení drátů elektrického vedení a následnému požáru pole. Po vypnutí elektrického proudu technikem E.on bylo provedeno uhašení pole.

Jednotky: Bořitov, PS Blansko, PS Boskovice, Černá Hora, Stanice Lidická

Návrat jednotky na základnu 17:01


18. Srpen  –  06:18

Jednotka byla vyslána k požáru kompostárny Blansko

Specifikace:  Požár kompostárny – plameny

Adresa: Blansko č.p. 2483

Popis:  Jednotka dorazila na místo v době kdy byl požár lokalizován. Velitelem zásahu byla ponechána v záloze. Na rozkaz velitele zásahu členové jednotky vystřídaly zasahující hasiče na proudu při dohašování. Tuto činnost vykonávali až do odvolání II. stupně požárního poplachu zpět na základnu.

Jednotky: Bořitov, PS Blansko, PS Boskovice, Černá Hora, Jedovnice, Lipůvka, Rájec, Doubravice, Petrovice, PS Tišnov

Návrat jednotky na základnu 08:21


15. Srpen  –  07:10

Na žádost starosty obce vyjela jednotka k zajištění dozoru při pálení klestí.

Specifikace: Dozor nad pálením

Adresa: Bořitov

Popis:  Jednotka v součinnosti s pracovníky obce dohlížela nad kontrolovaným pálením klestí.

Jednotky: Bořitov

Návrat jednotky na základnu 19:02


13. Srpen  –  19:39

Jednotka byla vyslána k požáru slámy za kombajnem

Specifikace:  Požár 1 řádku slámy za kombajnem, cca 3m

Adresa: Bořitov

Popis:  Jednotka dorazila na místo zásahu jako první. Na místě zaměstnanci ZEPO Bořitov prováděli hašení požáru pomocí PHP. Zasažená plocha cca 4×4 metry.  Jednotka provedla průzkum požáru a okolí. Pomocí 1 vysokotlakého proudu jednotka prolévala ohnisko a okolí vodou.

Jednotky: Bořitov, PS Blansko, PS Boskovice, PS Kunštát, Černá Hora, Lysice, Rájec, Svitávka, Doubravice, Petrovice

Návrat jednotky na základnu 20:14


12. Srpen  –  17:12

Jednotka vyjela k likvidaci bodavého hmyzu do ul. Náměstí u Václava č.p. 11

Specifikace: Likvidace bodavého hmyzu

Adresa: Bořitov

Popis:  Na místě bylo zjištěno vosí hnízdo na okně objektu. Jednotka provedla postříkání hnízda a jeho následné odstranění.

Jednotky: Bořitov

Návrat jednotky na základnu 17:37


10. Srpen  –  18:58

Jednotka vyjela k likvidaci bodavého hmyzu do ulice Podsedky č.p. 70.

Specifikace: Likvidace bodavého hmyzu

Adresa: Bořitov

Popis:  Na místě průzkumem zjištěno že se jedná o sršní hnízdo ve střeše altánu. Jednotka provedla postřik hmyzu a následné odstranění hnízda.

Jednotky: Bořitov

Návrat jednotky na základnu 19:55


16. Července  –  16:35

Jednotka byla vyslána k čerpání vody ze sklepních prostor.

Specifikace: Čerpání vody

Adresa: Bořitov

Popis:  Na místě bylo zjištěno větší množství vody ve sklepě objektu.
Jednotka provedla pomocí elektrického ponorného kalového čerpadla odčerpání vody za sklepa

Jednotky: Bořitov

Návrat jednotky na základnu 17:42


4. Červen  –  19:03

Na žádost starosty obce vyjela jednotka k likvidaci bodavého hmyzu do ulice Úvoz č. 134.

Specifikace: Likvidace bodavého hmyzu

Adresa: Bořitov

Popis:  Na místě jednotka zjistila velké množství včel vylétajících ze zdi objektu. Za pomoci postřikovače byla provedena likvidace hmyzu, poté utěsnění otvoru montážní pěnou.

Jednotky: Bořitov

Návrat jednotky na základnu 20:12


21. Duben  –  17:46

Jednotka byla vyslána k požáru travního porostu, hrabanky a jehličí v katastru obce Brťov-Jeneč.

Specifikace:  Požár lesa většího rozsahu

Adresa: Brťov-Jeneč

Popis:  Po příjezdu na místo události dle rozkazu Velitele zásahu zřídila jednotka dopravní vedení  a 2D proudy začala s hasebními pracemi. CAS byla určena ke kyvadlové dopravě vody a doplňování vozidla CAS Rájec.

Jednotky: Bořitov, PS Blansko, Černá Hora, Lipůvka, Lysice, Rájec, Žernovník, PS Tišnov, Lomnice

Návrat jednotky na základnu 20:08


06. Duben  –  14:12

Jednotka byla vyslána k požáru travního porostu, hrabanky a jehličí v katastru obce Štěchov.

Specifikace:  Požár trávy u lesa 40x50m

Adresa: Bořitov

Popis:  Jednotka přijela na místo události jako první. Po prvotním průzkumu byl zjištěn požár lesního porostu po těžbě dřeva o rozloze cca 30x80m.  Jednotka začala s hasebními pracemi pomocí 2D proudů doplněnými smáčedlem. Po lokalizaci prostoru se zasažený prostor rozhrabával a proléval vodou. Po ukončení hasebních a likvidačních prací byla jednotka vyslána k doplnění voda a přejezdu k další události.

Jednotky: Bořitov, PS Blansko, Černá Hora, Lysice, Rájec, Bedřichov, Brumov, Lomnice

06. Duben  –  17:00

Jednotka byla vyslána k požáru travního porostu, hrabanky a jehličí v katastru obce Brťov – Jeneč.

Specifikace:  Požár trávy v lese v šířce 150m

Popis:  Po příjezdu na místo události zde již probíhaly hasební práce jednotkou HZS Blansko. Zároveň s námi dorazila na místo i jednotka SDH Lipůvka. Družstvo na rozkaz velitele zřídilo dopravní vedení B s 2C proudy z vozidla SDH Lipůvka a zahájilo s hasebními pracemi. CAS byl určen pro kyvadlovou dopravu vody pro doplňování vozidla HZS Blansko.

Jednotky: Bořitov, PS Blansko, Lipůvka, Brťov- Jeneč

Návrat jednotky na základnu 20:28


05. Březen  –  17:28

Jednotka byla vyslána k zajištění visícího plechu ze střechy u domu č.p. 2 v ulici Nepomucká

Specifikace:  Visící plech ze střechy

Adresa: Bořitov

Popis:  jednotka provedla odstranění uvolněného plechu pomocí čtyř-dílného nastavovacího žebříku. O stavu informovala majitele a uživatele objektu a doporučila mu zajistit nápravná opatření, aby nedošlo k dalšímu uvolňování zbylého oplechování.

Jednotky: Bořitov

Návrat jednotky na základnu 17:48


04. Únor  –  10:23

Jednotka byla vyslána k odklizení spadlého stromu přes komunikaci mezi Bořitovem a Oborou.

Specifikace:  Spadlý strom přes cestu

Adresa: Bořitov

Popis:  Po příjezdu na místo události byly zjištěny dva spadlé stromy přes komunikaci. Jednotka provedla rozřezání stromů pomocí motorové řetězové pily, jejich odstranění mimo vozovku a zametení
komunikace. Po zprůjezdnění silnice se jednotka vrátila zpátky na základnu.

Jednotky: Bořitov

Návrat jednotky na základnu 10:55