historie od roku 2014

Rok 2014

K 1.1. má sbor 81 členů, 2 družstva žáků a 1 družstvo dorostu.

Akce

 • 10.1. se uskutečnila VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA našeho sboru
 • 18.1. připravil SDH Bořitov TRADIČNÍ PLES na kterém zahrála kapela Tom Sawyer Band a vystoupili mladí hasiči
 • 9.3. se konal DĚTSKÝ KARNEVAL
 • 26.4. členové sboru připravili PŘEDPOUŤOVÉ POSEZENÍ
 • 30.4. proběhlo na hasičské zahradě oblíbené pálení čarodějnice
 • 23.5. pomáhali členové SDH při organizaci NOCI KOSTELŮ v Bořitovském kostele
 • 15.6. byli na hasičské zahradě uspořádaný DĚTSKÝ DEN, který se nesl v duchu zábavy a soutěžních her
 • 27.9. jsme v rámci černohorské PIVNÍ POUTI zajišťovali parkování osobních automobilů
 • 31.10. kulturní komise zorganizovala STRAŠIDELNÝ VEČERNÍ POCHOD, který  byl zakončen na opékáním párků a ohňovou show skupiny Magnis na hasičské zahradě
 • 30.11. jsme kulturní komisi pomáhali při ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SDH Bořitov se dostal do celostátního finále
ANKETY DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU.
Vyhlášení proběhlo 13.11.2014 v Městském
divadle v Brně a náš sbor se umístil na
5. MÍSTĚ

Od začátku roku 2014 začal platit nový zákon o prodeji lihovin, proto si náš sbor musel vyřídit živnost na prodej alkoholu na akcích, které pořádáme.

Soutěže v požárním sportu

 • 11.5. se na hasičské zahradě konalo 1. kolo soutěže v PS OKRSKU RÁJEC
 • 24.5. jsme organizovali soutěž mladých hasičů, která spadá do okresní ligy mládeže
 • 31.5. proběhlo OKRESNÍ KOLO PS, kde naše družstvo mužů zvítězilo , azajistilo si tak postup do kola krajského, které se konalo v Hustopečích 14.6. v KRAJSKÉM KOLE pak získali 4. místo
 • 8.6. byla na hasičce uspořádána soutěž v PS řazená do VCB
 • 6. 9. zorganizoval SDH Lysice SOUTĚŽ LYSICKÝ KABRŇÁK v silových hasičských disciplínách. Zde nás reprezentovali David a Filip Páralovi. Filip se umístil na 3. MÍSTĚ a David obsadil 11. MÍSTO
 • 26.12. se konala ZIMNÍ SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR VELITELE SDH BOŘITOV
 • 17.5. proběhlo v Ráječku jarní kolo celostátní hry PLAMEN. Mladší žáci skončili na 1.místě, starší žáci získali 3.místo

DOROSTENCI si výhrou v OKRESNÍM KOLE zajistili postup do KRAJSKÉHO KOLA DOROSTU v Hodoníně, kde také vybojovali 1. místo 

5.-6.7.2014 se proto zúčastnili MISTROVSTVÍ ČR HRY PLAMEN A DOROSTU SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU, které probíhalo na atletickém stadionu VUT v Brně. Zde dosáhli na celkové 9.místo. Za MLADŠÍ DOROST pak Jan Fojt ml. získal 4.MÍSTO


V letošním roce došlo ke spuštění projektu mladých hasičů „RECYKLUJTE S HASIČI“, který spočívá ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů.

Rok 2015