Automobilová stříkačka PRAGA – GRAND

 Den_deti_C.Hora_2011_14

Technické údaje:
ROK VÝROBY: 1920
VÝROBCE: Hasičské závody a.s. Čechy u Prostějova
ČERPADLO: Odstředivé ? rotační
UCPÁVKA: Lojová šňůra
MOTOR: Praga Grand,řadový čtyřválec SV, 3 817 cm3
MAX. RYCHLOST: 90 km/hod
VÝVĚVY: Plynové rotační
OSÁDKA VOZU: 1 + 5


Trošku z historie naší Pragy Grand.

Za zdroj historických faktů jsou použity protokoly a zápisy ze schůzí dobrovolných hasičů Bořitov od roku 1933, týkajících se pouze tomu co předcházelo nákupu a následnému použití našeho historického vozidla Praga Grand. Během přepisu těchto materiálů molo dojít k některým drobným nepřesnostem z důvodu nečitelnosti daných podkladů, za co se omlouváme.Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Bořitově, konané 5.7.1933 v 9.30hod dop. u br. Kolínka Protokol sboru dobrovolných hasičů v Bořitově mimořádné valné hromady konané 23.7.1933 v 9hod. dop. v místnosti obecní radnice. Protokol schůze výboru sboru dobrovolných hasičů v Bořitově konané 26.8.1933 v 7.30hod. večer u Sedláků 

za účasti 4 zástupců nabízejících se firem a to:
Hasičské Závody Čechy u Prostějova, Hrček Neigebauer Královo Pole, Českomoravská Kolben Praha a Chotěbor Brno, konečně za sbor 18 členů výboru, 2 jako odborníci a to br.Sedlák J. a Souček K. Dne 30.7.1933 v 8hod. večer zahajuje pokračování schůze br. starosta za účasti celého výboru a 2 odborníků a sice br. Fojta Aloise a Sedláka. Zápis ze schůze sboru dobrovolných hasičů v Bořitově konané 28.9.1933 v 5hod. odpol. V Sokolovně. Zápis schůze užšího výboru sboru dobrovolných hasičů v Bořitově konané dne 30.9.1933 v 8hod. v Sokolovně. Zápis schůze výboru dobrovolných hasičů v Bořitově konané 16.10.1933 v Sokolovně. Zápis schůze výboru dobrovolných hasičů v Bořitově konané ?.10.1933 v 8hod večer u Sedláků 

kde byli zúčastněni přítomní předvádění automobilky Praga Grand. Protokol shůze výboru sboru dobrovolných hasičů v Bořitově konané 25.10.1933 v 7.30hod. večer v Sokolovně. Zápis schůze výboru dobrovolných hasičů v Bořitově konané 2.12.1933 v 7.30hod večer u Sedláků 

Protokol shůze výboru sboru dobrovolných hasičů v Bořitově konané 21.4.19343. Zápis schůze výboru dobrovolných hasičů v Bořitově konané 2.7.1934 v 7.30hod večer v Sokolovně 

za účelem nedodání pneumatik Hasičskými závody, které jsou tuto dobu ve vyrovnání.Protokol schůze 4.8.1934 

Volné návrhy: Bratr starosta sděluje, že si br.Sedlák stěžuje na špatné nasávání vývěvy. Usneseno dopsat Hasičským závodům by vadu tuto odstranily.

 

Další zmínka týkající se naší pragovky je v zápise o schůzi konané 10.12.1945 večer u Skoupých, kde se jedná o opravě pragovky 
Po delší debatě usneseno, že br. Stejskal zajede do Brna k f. Pragovka kde p. Dvořák náš rodák, jako vedoucí firmy by nám tuto opravili nebo by potřebné součástky přenechali a br. Stejskal by doma opravil a dal do pořádku. 

Zde veškeré zápisy týkající se naší Pragy Grand končí. Pragovku v 80. letech vytahují doslova z kopřiv již součastní členové sboru a provádí na ní první velkou opravu.