Události 2020

4. Červen  –  19:03

Na žádost starosty obce vyjela jednotka k likvidaci bodavého hmyzu do ulice Úvoz č. 134.

Specifikace: Likvidace bodavého hmyzu

Popis:  Na místě jednotka zjistila velké množství včel vylétajících ze zdi objektu. Za pomoci postřikovače byla provedena likvidace hmyzu, poté utěsnění otvoru montážní pěnou.

Návrat jednotky na základnu 20:12


21. Duben  –  17:46

Jednotka byla vyslána k požáru travního porostu, hrabanky a jehličí v katastru obce Brťov-Jeneč.

Specifikace:  Požár lesa většího rozsahu

Popis:  Po příjezdu na místo události dle rozkazu Velitele zásahu zřídila jednotka dopravní vedení  a 2D proudy začala s hasebními pracemi. CAS byla určena ke kyvadlové dopravě vody a doplňování vozidla CAS Rájec.

Návrat jednotky na základnu 20:08


06. Duben  –  14:12

Jednotka byla vyslána k požáru travního porostu, hrabanky a jehličí v katastru obce Štěchov.

Specifikace:  Požár trávy u lesa 40x50m

Popis:  Jednotka přijela na místo události jako první. Po prvotním průzkumu byl zjištěn požár lesního porostu po těžbě dřeva o rozloze cca 30x80m.  Jednotka začala s hasebními pracemi pomocí 2D proudů doplněnými smáčedlem. Po lokalizaci prostoru se zasažený prostor rozhrabával a proléval vodou. Po ukončení hasebních a likvidačních prací byla jednotka vyslána k doplnění voda a přejezdu k další události.

06. Duben  –  17:00

Jednotka byla vyslána k požáru travního porostu, hrabanky a jehličí v katastru obce Brťov – Jeneč.

Specifikace:  Požár trávy v lese v šířce 150m

Popis:  Po příjezdu na místo události zde již probíhaly hasební práce jednotkou HZS Blansko. Zároveň s námi dorazila na místo i jednotka SDH Lipůvka. Družstvo na rozkaz velitele zřídilo dopravní vedení B s 2C proudy z vozidla SDH Lipůvka a zahájilo s hasebními pracemi. CAS byl určen pro kyvadlovou dopravu vody pro doplňování vozidla HZS Blansko.

Návrat jednotky na základnu 20:28