Kvůli čemu nejčastěji hoří v domácnostech?

Jako nejčastější příčinu požárů v domácnostech můžeme označit nedbalost (např. nedbalost při vaření, kouření, nesprávná obsluha topidla, nevhodné palivo, zanedbání čištění komínu, používání otevřeného ohně, zanedbání bezpečnostních předpisů apod.).

Další nejčastější příčinou vzniku požáru jsou tzv. technické závady (nesprávná instalace, manipulace se žhavým materiálem, nesprávná údržba, vada materiálu, opotřebení), dále pak úmyslná zapálenízávady komínů a topidel (nevhodná konstrukce komínu, jiskry z komína, spáry v komíně, technická závada topidla, nesprávná instalace topidla, špatný stav kouřovodu).