Kam umístit požární hlásič?

Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy, neumísťujte v blízkosti stropních svítidel). Optimálním řešením je vybavit hlásičem každou obytnou místnost, nebo alespoň centrální část bytu(např. chodbu). Dále pak tam, kde lze předpokládat možnost vzniku požáru (např. garáž, dílna).