Co dělat když u mne doma hoří!

 • snažte se zachovat klid a rozvahu
 • jde li o požár v jeho zárodku, snažte se jej uhasit ? použijte hasící přístroj nebo hasicí sprej, mokrý hadr, deku apod.,
 • v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě domu varujte ostatní nájemníky voláním ?hoří? a okamžitě volejte hasiče na linku 150 nebo 112,
 • při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (ve dřepu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu, pokud to jde, použijte k dýchání vlhký kapesník, ručník, šátek apod.,
 • před vstupem do jiné místnosti vždy zkontrolujte, jestli nejsou dveře horké, pokud ano, do místnosti nevstupujte
 • při silném zakouření zbytečně neriskujte průchod ? hrozí nejen ztráta vědomí, ale i orientace,
 • pokud nemůžete opustit byt ? silné zakouření chodby, horké dveře, snažte se utěsnit dveře do bytu proti průniku kouře,
 • z okna nebo balkonu na sebe upozorněte voláním o pomoc popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku apod., pokud to bude možné, tak v této místnosti setrvejte,
 • v případě, že na vás hoří oděv, zastavte se, lehněte si, kutálejte se, tím zamezíte přístupu kyslíku, rukama si chraňte obličej,
 • k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah (nejedná li se o výtah evakuační nebo požární)
 • v případě, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte,
 • pokud to lze, před odchodem z hořícího bytu vypněte přívod el. energie a plynu,
 • nikdy se do požárem ohroženého bytu nevracejte (ztráta orientace, nadýchání zplodinami, porušení konstrukce stavby),
 • dbejte pokynů hasičů,
 • formou hry naučte děti, co nejkratší cestou opustit byt (nejlépe poslepu).