Vážení spoluobčané,

rád bych poděkoval všem členům SDH, kteří se celý rok podíleli na chodu celého sboru, pomáhají na brigádách a s pořádáním akcí. Dále bych rád poděkoval naším závodním týmům za příkladnou reprezentaci sboru a obce Bořitov na soutěžích, trenérům mládeže za trpělivost při výchově našich mladých hasičů, členům, kteří se vzorně starají o naši historickou techniku, sponzorům za finanční nebo věcné příspěvky na akce a v neposlední řadě obecnímu úřadu za nemalou finanční podporu a dobrou spolupráci.

Závěrem mi dovolte Vážení spoluobčané, jménem Sboru dobrovolných hasičů Bořitov poděkovat za přízeň, kterou nám projevujete a popřát Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním, tak i v pracovním životě.

Martin Mičánek

starosta SDH Bořitov