Informace od mladých hasičů

V červnu jsme se zúčastnili soutěží v Šebetově, Sychotíně, Újezdě u Kunštátu a v Senetářově. V měsíci červenci nebudou probíhat tréninky mladých hasičů. Znovu začneme až od pondělí 1.8. od 16:30. Rádi mezi námi přivítáme nové zájemce o požární sport.