Pomoc Ukrajině

Když jsme na konci března pořádali Hasičský bál, rozhodli jsme se, že výtěžek věnujeme obětem války na Ukrajině. Finanční pomoc jsme chtěli předat přímo konkrétním osobám a nejlépe matkám s dětmi. Dozvěděli jsme se, že na faře v Bedřichově je ubytováno 20 žen a dětí, které pochází z oblastí přímo zasažených válkou. (Charson, Černihiv…). Tyto ženy a děti museli opustit své domovy i své nejbližší. Ve čtvrtek 28.4 jsme zástupci bedřichovské fary předali výtěžek ve výši 30 000 Kč a všem přítomným zpříjemnili odpoledne ukázkou hasičské techniky.