AZ 30 IFA

Automobilový žebřík 30 AZ 30 IFA W50L

ifa0    ifa1

Požární automobilový žebřík je speciální automobil, který je určen k rychlému zásahu požárních jednotek ve vyšších podlažích budov a podobných objektech. Slouží jak pro výstup hasičů, tak pro dopravu hasiva, evakuaci ohrožených nebo zraněných osob. Automobilový žebřík AZ 30 byl dovážen z bývalého NDR, kde byl označen DL 30. AZ 30 tvoří podvozek IFA W 50 L, šestimístná kabina posádky, čtyřdílná výsuvná žebříková sada, ovládaná hydraulicky, čtyři podpěry a ukládací prostor pro příslušenství.

K ovládání pohybu žebříku slouží hydraulická soustava, zdrojem energie je motor vozidla. Ten předává kroutící moment třem zubovým čerpadlům. Jedno z nich předává tlakový olej obousměrnému hydromotoru pro otáčení točny a obousměrnému hydromotoru pro stranové vyrovnávání. Další dvě zubová čerpadla zásobují dvojčinné pracovní válce pro zvedání a vysouvání žebříkové sady.Vozidlo je dále vybaveno množstvím požárního příslušenství.Technické údaje:
ROK VÝROBY: 1972
MAX. RYCHLOST: 90 km/hod
VÝKON MOTORU: 92 kW
CELKOVÁ HMOTNOST: 9500 kg
DOSTUPNÁ VÝŠKA: 30 m
VYLOŽENÍ U VOLNĚ STOJÍCÍHO ŽEBŘÍKU: 12 m
VYLOŽENÍ U OPŘENÉHO ŽEBŘÍKU: 15 m
POČET DÍLŮ ŽEBŘÍKU: 4
OSÁDKA: 1 + 5
HNACÍ JEDNOTKA ŽEBŘÍKU: Motor vozidla s hydraulickou soustavou